Sbírka pro Mateřídoušku

17. 2. 2021 | Karlovy Vary

Členové Rotary klubu Karlovy Vary mezi sebou uspořádali adventní sbírku ve prospěch Denního centra Mateřídouška, o.p.s., se sídlem v Chodově u Karlových Var.

Toto centrum nabízí dětem, mladistvým i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s poruchou autistického spektra ambulantní sociální služby prostřednictvím 2denních stacionářů a 2 sociálně terapeutických dílen v Chodově a Sokolově.

Členům klubu se podařilo v této nelehké době celkem získat 20.000 Kč. Poukázku na tuto částku předal prezident klubu Jiří Prokop se sekretářem klubu Zdeňkem Urbancem dne 18.12.2020 ředitelce Denního centra Mateřídouška Mgr. Věře Bráborcové.