Výmena prezidentov v RC Banská Bystrica s poznávaním histórie

26. 6. 2021 | Banská Bystrica

Rotary Club Banská Bystrica (člen Rotary International)mal včera veľký deň. Tradičná rotariánska výmena prezidentov sa uskutočnila v malebnej historickej dedinke Špania Dolina s bohatým programom.

Začali sme v Múzeu medi poznávaním viac ako 3000 rokov starej histórie získavania medi v okolí Banskej Bystrice, ktorá bola v stredoveku najväčším producentom medi na svete. Za cenný a pútavý výklad ďakujeme MUDr. Andrejovi Sitárovi. Nasledoval charitatívny koncert Mgr. Matúša Kucbela, iniciátora vydarenej rekonštrukcie jediného autentického barokového organu na Slovensku, ktorý sa nachádza v špaňodolinskom kostole. Prezident RC BB Pavel Fiľo odovzdával funkciu nastupujúcemu prezidentovi Dominikovi Belkovi v priestoroch známej Klopačky. Príjemné posedenie členiek, členov RC BB, ich rodinných príslušníkov a priateľov obohatilo vystúpenie Starohorského baníckeho spevokolu. Banícke popoludnie sa pretiahlo vďaka výbornej atmosfére do neskorého večera. 
Ako správni rotariáni sme počas celého programu nezabudli podporiť uvedené spoločensky záslužné aktivity v celkovej výške 2.000€, vrátane 1.000€ pomoci postihnutým živelnou katastrofou v okolí Hodonína.