Vyhodnotenie globálneho grantu

14. 9. 2021 | Banská Bystrica

Dňa 14. 9. 2021 sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie Rotary clubu Banská Bystrica, na ktorom sa zúčastnilo okolo 30 francúzskych rotariánov, ich partnerov a priateľov, ako aj zástupcovia Rotary klubov Martin a Zvolen.

Účelom stretnutia bolo vyhodnotiť ukončený globálny grant č. GG2013107 s názvom "Svetielko nádeje - mobilný hospic - Slovensko". Projekt tohto grantu bol zameraný na podporu ťažko chorých detských pacientov Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorú dlhodobo podporuje občianske združenie Svetielko nádeje. Projekt sa uskutočnil z iniciatívy francúzskych rotariánov a aj s ich najväčším finančným príspevkom. K financovaniu však prispeli okrem domáceho Rotary klubu a Rotary kluby Bratislava, Košice Classic, Martin, Zvolen a Žilina, ako aj náš RI Dištrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika.

Celková hodnota daru poskytnutného v rámci tohto globálneho grantu bola 93.924,05 €.

Viac o stretnutí si môžete prečítať v zápise zo stretnutia nášho klubu.