RC Banská Bystrica - Projekty

Záchrana vydávania časopisu Banskobystrický permon
1. 1. 2021 | Banská Bystrica

Záchrana vydávania časopisu Banskobystrický permon

Časopis Banskobystrický permon sa po 18 rokoch svojej existencie dostal v období pandémie do finančných ťažkostí. Preto prostredníctvom stránky STARTOVAČ vyhlásil verejnú zbierku na jeho záchranu s cieľovou sumou 2200 €.

30. 6. 2014 | Banská Bystrica

Cyklo CAMP Slovakia 2014

Ďalší ročník jedinečného cyklistického letného kempu pre zahraničných študentov vo veku 16-19 rokov, usporiadaný v spoluprácu RC Banská Bystrica a RC Zvolen. Cyklokemp je zameraný na poznávanie prírodných a kultúrno-historických krás stredného Slovenska.

4.Rotary Radničný Koncert
11. 11. 2013 | Banská Bystrica

4.Rotary Radničný Koncert

Rotary Radničný Koncert - benefícia v prospech mladých umelcov

1. 7. 2013 | Banská Bystrica

Cyklo CAMP Slovakia 2013

Ďalší ročník jedinečného cyklistického letného kempu pre zahraničných študentov vo veku 16-19 rokov, usporiadaný v spoluprácu RC Banská Bystrica a RC Zvolen. Cyklokemp je zameraný na poznávanie prírodných a kultúrno-historických krás stredného Slovenska.

1. 5. 2013 | Banská Bystrica

Lavičky Urpín

Mesto Banská Bystrica má v pláne rekonštruovať chodník od Malej železničnej stanice na Urpín a revitalizovať túto oblasť ako miesto pre vychádzky a oddych pre obyvateľov mesta.