RC Brno City - Projekty

1. 10. 2002 | Brno City

Podpora talentovaných studentů a služba mládeži

Vyslání studentky AMU v Praze Romany Zieglerové (houslová hra) na roční stipendium u profesora Snítila na Tasmánské univerzitě v Hobartu, Austrálie (2002)

1. 3. 2000 | Brno City

Charita a dobrovolnictví

Za dvacet let své existence RC Brno City podpořil svými projekty různé organizace i jednotlivce v celkové výši přes 2,5 mil. korun.