RC Cheb/Eger - činovníci

Prezident

Bc. Martin Řezníček

Sekretář

Ing. Martin Huml

Výkonný sekretář

Mgr. Tomáš Linda, MBA

Pokladník

Petr Utíkal

Služba mládeži

Kujtim Nikoliqi

Mezinárodní služba

Jan Linda, DiS.

PR a správa webu

Mgr. Tomáš Linda, MBA