RC Karlovy Vary - činovníci

Prezident

Michal Budka

Sekretář

JUDr. Zdeněk Urbanec

Pokladník

Ing. Petr Kovařík

Služba mládeži

Mgr. Bohuslav Peroutka

Mezinárodní služba

Ing. Wolfgang Háma

Klubová/programová služba

MUDr. Jiří Prokop

PR a správa webu

Ing. Petr Beneš