RC Karlovy Vary - Projekty

23. 11. 2020 | Karlovy Vary

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Přesto, že se členové klubu nemohli osobně střetávat, podařilo se uskutečnit adventní sbírku pro Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. k podpoře jejich záslužné činnosti. Vybralo se celkem 20.000,- Kč, které byly předány ředitelce centra Mgr. Věře Bráborcové dne 18.12.2020.

29. 9. 2020 | Karlovy Vary

Golfový turnaj

Z iniciativy člena RC Karlovy Vary Jiřího Harasteje a účasti členů RC Cheb/Eger se uskutečnil golfový turnaj v Sokolově, jehož výtěžek byl určen jako příspěvek na realizaci sochy Karla IV.

30. 3. 2020 | Karlovy Vary

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Dne 9.4.2020 předali zástupci Rotary klubu Karlovy Vary ředitelce Denního centra Mateřídouška, o.p.s. dva profesionální šicí stroje firmy Brother v celkové hodnotě 47.000,- Kč. Stroje budou v rámci koronavirové krize použity pro šití ochranných roušek a následně pro činnost klientů střediska. Částka byla mezi členy klubu vybrána během jediného týdne.

Pošli dobrý skutek dál
1. 7. 2019 | Karlovy Vary

Pošli dobrý skutek dál

Vážení přátelé, rád bych vám oznámil započetí projektu, který byl poprvé presentován na letošní Distriktní konferenci v Praze. Jmenuje se "Pošli dobrý skutek dál" a já měl tu čest být jedním z prvních kdo poslal štafetu dál.

1. 10. 2018 | Karlovy Vary

Sbírka pro Mateřídoušku, o.p.s.

V rámci slavnostního ukončení roku 2018 v penzionu Hubertus byl předán výtěžek sbírky ve výši 50.000,- Kč, který bude využit pro činnost denního centra Matařídoušky, o.p.s.

3. 9. 2018 | Karlovy Vary

Mateřídouška, o.p.s.

Uspořádána sbírka pro obecně prospěšnou společnost Mateřídouška, o.p.s., která pečuje o zdravotně a mentálně postižené v Chodově a Sokolově, k částečné úhradě při zakoupení nového automobilu pro společnost, který slouží k přepravě postižených osob.

5. 2. 2018 | Karlovy Vary

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Pro SONS Karlovy Vary byly poskytnuty finnční prostředky k zakoupení laserové pistole pro zrakově postižené spoluobčany.

8. 1. 2018 | Karlovy Vary

Alej Přátelství u jezera Medard

RC zorganizoval výsadbu aleje 100 stromů u jezera Medard na Sokolovsku (zatopený bývalý uhelný důl).

4. 12. 2017 | Karlovy Vary

Dar pro zrakově postiženou Michalku

Členové klubu uspořádali adventní sbírku pro zrakově postiženou Michalku Cigánikovou.

17. 6. 2017 | Karlovy Vary

Sbírka pro Tyflocentrum Karlovy Vary

V rámci Intercity meetingu při příležitosti oslav 25. výročí obnovení činnosti Rotary klubu Karlovy Vary,  který se konal v Selském dovoře ve Stanovicích, vybrali členové klubu částku 40.000,- Kč pro Tyflocentrum Karlovy Vary. Vybrané prostředky byly použity k vybavení interaktivní místnosti centra.

16. 3. 2017 | Karlovy Vary

Jezdecká socha Karla IV. - realizace projektu

Klub je garantem realizace jezdecké sochy pro Karlovy Vary po podepsání Memoranda mezi Rotary klubem Karlovy Vary, Karlovarským krajem, Magistrátem města Karlovy Vary a zhotovitelem díla prof. Michalem Gabrielem.

Karlovy Vary získaly novou sochu
5. 9. 2016 | Karlovy Vary

Karlovy Vary získaly novou sochu

Dne 7. května 2022 vyvrcholilo šestileté úsilí karlovarského Rotary klubu – při příležitosti zahájení lázeňské sezony odhalili rotariáni na Divadelním náměstí v Karlových Varech Jezdeckou sochu Karla IV. V Karlových Varech existovaly tři sochy zakladatele města a světoznámých lázní Karla IV. Každá pocházela z jiného století a žádná nebyla svým ztvárněním a umístěním dostatečně důstojná. Proto se v hlavě rotariána Ivana Thýna narodila myšlenka odhalit novou sochu Karla IV., která by svým pojetím a umístěním v centru města odpovídala významu tohoto panovníka.