RC Košice Classic - profil klubu

O klubu

Sme ochotní investovať svoje vedomosti, skúsenosti a voľný čas, aby sme mohli užitočne pomáhať tam, kde zlyháva alebo nevládze štát, región, mesto i obce – najmä v sociálnej, kultúrnej, humanitárnej, charitatívnej i edukatívnej oblasti.  Chceme pomáhať rozvíjať rotariánstvo a medzinárodnú službu nielen na Slovenku a v česko-slovenskom dištrikte, ale aj v zahraničí.

Klubová vlajka
Klubová vlajka