RC Košice Classic - Projekty

Globálny Grant 1747062
3. 7. 2017 | Košice Classic

Globálny Grant 1747062

Zabezpečenie prístupu k bezpečnej vode, vybudovanie studní, úpravne vody, čističky odpadových vôd v Centre sociálnych služieb v Jasini na Ukrajine.

20. 12. 2016 | Košice Classic

Verejná zbierka

V rámci nášho dlhodobého projektu, pri ktorom pomáhame deťom postihnutým autizmom z Autistického centra Rubikon v Košiciach, sme aj tohtoročné vianočné trhy a výťažok z nich venovali práve im.

16. 4. 2016 | Košice Classic
11. 12. 2015 | Košice Classic

finančná pomoc Jasyni

Za poslednú časť výťažku v spolupráci s RC Užhorod Skala bude zakúpená veľkokapacitná práčka na zlepšenie kvality života

28. 10. 2015 | Košice Classic

nábytok z DFN Košice

medzinárodná pomoc - prevoz nábytku z dFN košice do Centra Dorohy Žitije Ukrajina

31. 7. 2015 | Košice Classic

odovzdanie fin.pomoci

v spolupráci s RC Užhorod Skala odovzdané ďalšie peniaze na zlepšenie životných podmienok v Jasyni

25. 4. 2015 | Košice Classic

Finančná pomoc hospicu v Jasyni

za prvú časť výťažku z benefičnej večere sa v spolupráci s RC Užhorod Skala zakúpilo:

12. 2. 2015 | Košice Classic

Benefičná večera RC KOšice Classic

Rotary klub Košice Classic zorganizoval 12. 2. 2015 v reštaurácii hotela Privilege v Košiciach úspešnú benefičnú večeru pri príležitosti 5. výročia založenia klubu. Jej nosnou myšlienkou bola prezentácia doterajších klubových projektov a najmä medzinárodnej služby.

4. 10. 2014 | Košice Classic

Finančný dar hospicu v Jasyni, Ukrajina

Finančná pomoc Jasinjanskemu teritorijaľnemu centru v Jasyni, Ukrajina

3. 10. 2014 | Košice Classic

Pomoc Kultúrnemu stredisku Storožnica, Ukrajina

Finančná pomoc Kultúrnemu stredisku Storožnica, Ukrajina

2. 6. 2014 | Košice Classic

Humanitárna pomoc Srbsku/povodne

Humanitárna medicínska a materiálna pomoc Starej Pazove a Zemunu po ničivých povodniach v Srbsku

30. 10. 2013 | Košice Classic

Koncert Podporme najstaršiu slovenskú školu

Benefičný koncert Beograd 2020 - Podporme najstaršiu slovenskú školu na svete (Stará Pazova, Srbsko)