RC Košice Classic - zprávy

Košice Classic

Zmena sídla RC Košice Classic

Od 27. 10. 2014 sa klubové schôdzky konajú každý pondelok o 18.tej hodine v hoteli Bankov.

Podrobnější informace

Košice Classic
Košice Classic