RC Košice Classic - Projekty

23. 6. 2013 | Košice Classic

Matching grant 77910

Obnova kuchyne a nákup novej technológie a zariadení pre autistické centrum Rubikon, n.o. v Košiciach a darovanie zrepasovaného pôvodného kuchynského zariadenia pre hospic v Jasyni, Ukrajina

11. 5. 2013 | Košice Classic

Pomoc slovenskej škole v Bukkszentkereszte

Materiálna a technická pomoc slovenskej škole v Bukkszentkereszte (Nová Huta) v Maďarsku

6. 5. 2013 | Košice Classic

Koncert Srdce na dlani

Benefičný operný koncert Srdce na dlani pre Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných pacientov

12. 5. 2012 | Košice Classic

Charitatívny koncert Päť dám pre Adama

Charitatívny operný koncert Päť dám pre Adama

1. 12. 2011 | Košice Classic

Autistické sviečky - Deti deťom

Nákup a predaj sviečok, ktorý podporuje rozvoj a infraštruktúru autistických centier Dorohy Žittja a Rubikon Košice

8. 5. 2010 | Košice Classic

Pomoc najstaršej slovenskej škole na svete

Finančná pomoc na rozvoj infraštruktúry školy a podpora slovenskej menšiny