RC Košice - Country - činovníci

Prezident

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Sekretář

Ing. František Vindt

Výkonný sekretář

Ing. Štefan Jaklovský

Pokladník

Ing. Ľudovít Petráš

Služba mládeži

PhDr. Zita Baníková

PR a správa webu

Ing. Štefan Jaklovský

The Rotary Foundation

Ing. Štefan Jaklovský