RC Košice - Country - Kontakt

Kontaktní údaje

Kontaktní adresa, místo setkání

RC Košice Country
Školská 1
044 24
Poproč
Slovenská republika
IČO 450 05 397

Bankovní účty

RC Košice-Country

Č. účtu 0440572002/5600
IBAN SK62 5600 0000 0004 4057 2002
SWIFT KOMASK2X