RC Nitra - zprávy

Nitra
Poďakovanie pre Líviu Ághovú

Poďakovanie pre Líviu Ághovú

Guvernér Dištriktu 2240 Vladimír Adámek udelil úprimné a srdečné poďakovanie Lívii Ághovej za obetavú a nezištnú spoluprácu s RC Nitra ako nerotariánke, za aktivitu a angažovanosť vznešeným rotariánskym ideálom. Ocenenie odozdali ADG Robert Plevka a prezident klubu Ladislav Gáll na vianočnom koncerte Lívie Ághovej v Divadle POH v Bratislave dňa 16. 10. 2016.

Podrobnější informace

Nitra
Krátkodobý pobyt študentov Gabčíkovo - Čunovo 7.7.2015

Krátkodobý pobyt študentov Gabčíkovo - Čunovo 7.7.2015

Datum konání
7. 7. 2015

V rámci krátkodobého výmenného pobytu študentov na Slovensku Anka Havranová, YEO RC Nitra zorganizovala dňa 7.7.2015 výlet do Gabčíkova a Čunova. Navštívili sme vodnú elektráreň Gabčíkovo, galériu Danubiana a areál Divokej vody v Čunove.

Podrobnější informace

Nitra
Vianočné stretnutie U Grófa 20.12.2013

Vianočné stretnutie U Grófa 20.12.2013

Tradičné vianočné stretnutie členov klubu U Grófa s manželkami, výmennými študentmi, darčekmi, tombolou pri dobrom jedle a hudbe.

Podrobnější informace

Nitra
Organový koncert v evanjelickom kostole

Organový koncert v evanjelickom kostole

Datum konání
13. 12. 2011

Anthony L. Hall

Podrobnější informace