RC Praha - profil klubu

O klubu

Rotary klub Praha

Přípravné práce na založení prvního Rotary klubu v Československu byly zahájeny již v roce 1924. První informační schůzka se konala na Pražském hradě 14. 9. 1924.Inaugurace Rotary klubu Praha se konala v Obecním domě 14. 9. 1925.Řádným členem rodiny Rotary klubů pod číslem 2143 se stal RC Praha 19. 10. 1925. Slavnost odevzdání zakládací listiny se konala 1. 11. 1925. Na slavnosti dekoroval zástupce Rotary z Velké Británie prezidenta RC Praha zlatým řetězem s emblémem Rotary, který klubu daroval RC Doncaster. Klubovou vlajku převzal klub 7. 12. 1925 v hotelu de Saxe. Legálně existující korporací na půdě Československé se stal RC Praha 11. 1. 1926.

V roce 1938 měl RC Praha již 110 členů. Činnost klubu byla ukončena 25. 8. 1939 v návaznosti na zákaz činnosti Rotary po německé okupaci.

Činnost RC Praha byla na krátkou dobu obnovena 8. 10. 1945. V roce 1947 měl klub 82 členů. Klub opět zanikl po únorovém komunistickém puči 28. 6. 1948.

K prvním kontaktům vedoucím k obnovení Rotary klubu v Praze došlo v prosinci 1989.V lednu 1990 byl RC Praha uznán jako "klub v přípravě". Jako první obnovený klub byl RC Praha přijat do Rotary International 8. 6. 1990. Zakládající charta byla obnovenému klubu slavnostně předána v pražském Kongresovém paláci 2. 5. 1991.

Klubová vlajka
Klubová vlajka