RC Praha - členové

Členové klubu

 • Standa Berkovec
 • Ing. Aleš Fojtík
 • MUDr. Stanislav Kusý
 • Mgr. Daniel Macek
 • Ivo Machulda
 • Mgr. Tomáš Jan Podivínský
 • Ing. Zdeněk Štěrba
 • Ing. Jiří Tomeš, CSc.
 • Dr. Petr Uher, Ph.D.

Čestní členové klubu

 • Ing. Tomáš Martin Bäck
 • Ing. Stanislav Diatka
 • Zdeněk Feigl
 • MgA. Jan Hladký
 • Stanislav Chudoba
 • Ing. Josef Lébl
 • MUDr. Jaroslav Masopust, CSc.
 • Ing. Zdeněk Neckář
 • Ing. Petr Novák
 • Ing. Milan Roch
 • Jiří Vrba
 • Werner Weber