RC Praha - činovníci

Prezident

Mgr. Daniel Macek

Sekretář

Ing. Petr Novák

Sekretář

Ing. Petr Novák

Pokladník

MUDr. Jaroslav Masopust, CSc.

Pokladník

Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Správce klubu

Ing. Tomáš Martin Bäck

Služba mládeži

MgA. Jan Hladký

Mezinárodní služba

Ing. Zdeněk Neckář

Člen výboru

MUDr. Stanislav Kusý