RC Trutnov - Projekty

15. 11. 2022 | Trutnov

Předvánoční pomoc obyvatelům Ukrajiny

Dodávka potravin v předvánočním období obyvatelům Ukrajiny strádajícím při válečném konfliktu s Ruskem firmou Expres Menu. Firma Petra Sogela zavedla v předvánočním období humanitární prodejní strategii: Při nákupu výrobku firmy dodá Expres Menu další jídlo ve stejné hodnotě obyvatelům Ukrajiny.

28. 3. 2022 | Trutnov

4. ročník World Marathon Challenge

Rotary kluby ve Velké Britanii začaly v roce 2008 pořádat World Marathon Challenge s cílem podpořit organizaci Save the Children, která pomáhá hladovějícím dětem. Projekt původně zaměřený jen na Velkou Británii se brzy rozšířil i do všech kontinetů a v roce 2012 se k jeho uspořádání v ČR připojil Rotary klub v Hradci Králové a v následujících letech řada dalších Rotary klubů včetně Rotary klubu v Trutnově.

18. 10. 2021 | Trutnov

Šance k léčbě Simonky H. kmenovými buňkami

Prezident RC Richard Houdek navrhl využití našeho Nadačního fondu pro velmi těžce postiženou třiadvacetiletou dívku Simonku z Trutnova. Simonka skončila v důsledku těžkého průběhu cukrovky v komatózním stavu. O svůj život bojuje Simonka, společně se svými rodiči, už dlouhých osm let. Rodiče se upínají asi k poslední možnosti, která by dala Simonce šanci – podstoupit léčbu kmenovými buňkami. Je totiž prokázáno, že působením kmenových buněk se mohou obnovit funkce mozku. Léčba zahrnuje regenerativní laserovou terapii, vitamínové infuze a aplikaci kmenových buněk a byla by realizována klinikou Cellthera v Brně pod vedením Prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D. Tento způsob léčby je ale bohužel finančně náročný (cca 400.000,- Kč) a nehradí ho pojišťovna. Na léčbu Simonky kmenovými buňkami byla uspořádaná sbírka, na níž 97 dárců shromáždilo ke 2. září 2021, kdy byla sbírka ukončena, finanční prostředky ve výši 280 816,- Kč. Některé další informace lze nalézt na adrese webu:

4. 6. 2021 | Trutnov

World Marathon Challenge 2021

V polovině září 15. 9. 2021 zorganizoval trutnovský Rotary klub v pořadí již třetí ročník World Marathonu Challenge na městském atletickém stadionu v Trutnově. Po loňské přestávce, kdy se vedení základních škol řídilo doporučením Ministerstva školství a odmítalo účast na hromadné akci žáků z několika různých škol, se epidemiologická situace zlepšila natolik, že se k soutěži přihlásil dosud největší počet základních škol. K pěti trutnovským ZŠ se připojily ještě dvě ZŠ z Vrchlabí a Dvora Králové n. L. Na startu se sešlo přes 230 děvčat a chlapců. Slavnostního zahájení se zúčastnil místostarosta města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych a úspěšná lukostřelkyně Šárka Musilová, která získala na nedávno skončené paralympiádě v Tokyu dvě stříbrné medaile. Úvodní úsek maratonské štafety o délce 195 metrů již tradičně uběhli ředitelé zúčastněných škol, kteří tím dali svým žákům najevo, že ani jim není sportovní výkon cizí. Po předání jejich štafety již následovaly dvousetmetrové úseky absolvované střídavě chlapci a dívkami reprezentujícími jednotlivé školy. Velmi příznivé slunečné počasí s mírnými stále ještě letními teplotami umožňovalo dětem podat co nejlepší výkon. Za bouřlivého povzbuzování žáky a učiteli svých škol absolvoval každý soutěžící postupně sedm dvousetmetrových úseků. Již v průběhu závodu konstatovali přítomní učitelé tělesné výchovy poněkud horší sportovní výkonnost dětí, jako nepříznivý důsledek velmi omezeného sportování v uplynulém covidovém roce. Proto byly dosažené časy u naprosté většiny školních týmů o něco málo horší, než tomu bylo při posledním závodě v roce 2019. Prakticky jedinou výjimkou byla ZŠ Schulzovy Sady ze Dvora Králové, která se zlepšila asi o dvě minuty a časem 2:03:20 se jí podařilo obsadit druhé místo v celkovém pořadí. První místo obsadila opět vrchlabská ZŠ Náměstí Míru s časem 2:00:25, který byl cca o 1,5 minuty horší než v roce 2019. Tentokrát tedy nedošlo k pokoření dvouhodinové hranice, ale i tak tento čas překonal maratonský světový rekord dospělých, který drží Keňan Eliud Kipchoge. Vítězná vrchlabská škola má zaměření na zimní sporty a vychovala celou řadu současných reprezentantů ČR v bězích na lyžích, biatlonu, skiboardingu a rychlobruslení. Na dalších místech se umístily trutnovské ZŠ v tomto pořadí: Třetí byla ZŠ kpt. Jaroše, čtvrtá ZŠ R. Frimla, pátá ZŠ Mládežnická, šestá ZŠ v Domcích a sedmá ZŠ Náchodská. Skvělá sportovní atmosféra a nadšené výkony všech dětí byly dostatečnou odměnou organizátorům akce, která pobíhá na stovkách míst po celém světě.

Záchranářům s 25% slevou produkty fy ExpresMenu
6. 4. 2020 | Trutnov

Záchranářům s 25% slevou produkty fy ExpresMenu

Poskytnutí 25% slevu na jídla z produkce fy ExpresMenu Petra Sogela zdravotníkům a hasičům, kteří jsou v prvním kontaktu s nemocnými infikovanými koronavirem.

3. 2. 2020 | Trutnov

projekt Domovy na dohled

Podpora projektu kožní lékařky MUDr. Salajové zaměřený na vzdělávání pracovníků v Domovech důchodců, kteří jsou v kontaktu se seniory a měli by umět včas rozpoznat kožní nádory - melanomy v raném stádiu, kdy je ještě jejich léčba úspěšná a nevede k fatálním koncům.

Adventní punč v UFFU 9.- 11. 12.2019
9. 12. 2019 | Trutnov

Adventní punč v UFFU 9.- 11. 12.2019

Při Adventních trzích v kulturním a společenském centru UFFO jsme organizovali sbírku a každému dárci jsme poskytovali alkoholický nebo nealkoholický punč, který připravil Petr Sogel z vlastních nakoupených surovin a moštu poskytnutého Richardem Houdkem. Vybavení stánku zajistil Vašek Flandera ze své firmy Gast-Pro. Kromě punče jsme podávali i cukroví, které napekla manželka prezidenta Jirky Malinského a dále i dcery Roberta Hradeckého. Prodej od 13.00 hod. do 18.00 hod. zajišťovali:

Podpora "fiktivní firmy" na OA Janské Lázně
2. 12. 2019 | Trutnov

Podpora "fiktivní firmy" na OA Janské Lázně

Na Obchodní akademii v Janských Lázních studují žáci s tělesným postižením. Někteří z nich mají vytvořenou tzv. "fiktivní firmu", kde se učí zvládat procesy probíhající v reálných firmách.

1. 4. 2019 | Trutnov

World Marathon Challlenge 2019

Druhý ročník úspěšného projektu, který Rotary klub Trutnov zorganizoval poprve v předcházejícím roce, se 19. září 2019 uskutečnil nejen pro 4 trutnovské ZŠ, ale tentokrát byly přizvány i děti z jedné vrchlabské a jedné královédvorské základní školy. Celkově bylo do závodu zapojeno v šesti  družstvech 212 dětí. Závod odstartoval starosta města Trutnova Ivan Adamec. První úsek štafetového běhu absolvovali ředitelé zúčastněných škol a po nich již závodily chlapické a dívčí týmy dětí ve věku do 14 let. Vítězné družstvo dětí ze ZŠ ve Vrchlabí dosáhlo v závodu času, který překonával světový rekord v maratonu dospělých. Krásné počasí a řada diváků svým nadšeným povzbuzováním přispěla ke skvělé atmosféře této sportovní akce. Na organizaci se v roli rozhodčích a organizátorů podílela většina rotariánů z našeho klubu. Tři nejlepší družstva obdržela poháry a medaile, které jim spolu s prezidentem a sekretářem Rotary klubu předávala nejlepší česká maratonkyně Eva Vrabcová Nývltová, medailistka z posledního mistrovství Evropy v Berlíně. Každé dítě si kromě občerstvení ze závodu odneslo tričko s logem závodu a Rotary a k němu ivkusný diplom. Nadšení všech sportujících dětí bylo pro náš Rotary klub tou hlavní odměnou vyplývající z realizace tohoto projektu.

World Marathon Challenge
20. 9. 2018 | Trutnov

World Marathon Challenge

Před 11 roky, v roce 2008 začaly Rotary kluby ve Velké Britanii pořádat World Marathon Challenge, což je dětský maraton, ve kterém třicetičlenné školní týmy dětí do 13 let běží štafetovým způsobem maratonskou vzdálenost 42.195 metrů.

5. 9. 2016 | Trutnov

Podpora sociálně slabých žáků SPŠ

Dva žáci prvního ročníku SPŠ v Trutnově obor nástrojař Tomáš Kolocsai a Jaroslav Neužil žijí v sociálně velmi slabých neúplných rodinách. Proto by se nemohli zúčastnit spolu s ostatními spolužáky adaptačního kurzu, který slouží k socializaci dětí ve třídě.

Uklízíme Krkonoše
23. 4. 2016 | Trutnov

Uklízíme Krkonoše

V jarním období vždy kolem termínu "Dne Země" tj. 22. 4. se členové našeho Rotary klubu od roku 2016 každoročně připojují do ekologicky zaměřené aktivity, kterou organizuje Správa KRNAPu.