RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Projekty

6. 12. 2013 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

PODPORA ČINNOSTI SBORU CHORUS OSTRAVA

Činnost sboru jsme podpořily finanční částkou 10.000 Kč.

4. 12. 2013 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

ADVENTNÍ KONCERT

Tradiční adventní koncert ve prospěch Charity Frýdek - Místek - Domu pokojného stáří. KOoncert se konal vBazilice minor navštívení Panny Marie ve Frýdku, účinkoval na něm sbor Chorus Ostrava.

24. 11. 2013 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

POLIO

Příspěvek na eradikaci polia.

21. 10. 2013 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

Podpora hendikepovaným studentům

Příspěvek na studium hudby nevidomé studentce Pavle Čichoňové ve Švýcarsku.

1. 8. 2013 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

PODPORA DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ VE FRÝDKU

Náš člen vypracoval výkres1 bezbariérové rampy do Domu pokojného stáří ve Frýdku.

22. 4. 2013 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

POMOC KRAJANŮM V USA

Příspěvek na odstranění následků výbuchu skladu hnojiv ve Westu v USA.

6. 12. 2012 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

ADVENTNÍ KONCERT

Adventní koncert, výtěžek bude předán Charitě Frýdek - Místek, kde bude použit na podporu provozu Domu pokojného stáří ve Frýdku  - Místku. Koncert se uskuteční v Bazilice minor Panny Marie ve Frýdku.

23. 10. 2012 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ SONS

V rámci spolupráce s organizací SONS /nevidomí a slabozrací/, kterou jsme zahájili v roce 2006, jsme zaplatili vstupné do kulturních památek účastníkům zájezdu zrakově postižených.

12. 10. 2012 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DRAŽBA OBRAZŮ

Společně s Charitou Frýdek - Místek jsme zorganizovali dražbu obrazů. Dražba se konala na frýdeckém zámku. Její výtěžek byl věnoéván Charitě Frýdek - Místek. Náš vklad do projektu spočíval ve financování katalogu obrazů v ceně 12.970 Kč. Naši členové při dražbě vydražili obrazy v ceně cca 19.000 Kč.

20. 5. 2012 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

PŘÍSPĚVEK NA ORTOPEDICKOU POMŮCKU

Přispěli jsme na úhradu speciální protézy pro studentku Klárku Potalovou, které po úraze byla amputována noha. Klárka je ve svém životě velmi aktivní, ve svém volném čase pomáhá dětem v dětských domovech, kde vede různé kroužky. Speciální drahá protéza ji umožní další aktivní život.

7. 12. 2011 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

ADVENTNÍ KONCERT

Uspořádali jsme adventní koncert pro Charitu Frýdek - Místek. Jeho výtěžek byl věnován na provoz domu pokojného stáří ve Frýdku - Místku. Koncert se konal v Bazilice Minor Panny Marie ve Frýdku.

14. 10. 2011 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DRAŽBA OBRAZŮ

Společně s Charitou Frýdek - Místek jsme zorganizovali dražbu obrazů. Dražba se konala na frýdeckém zámku. Její výtěžek byl věnován Charitě Frýdek - Místek. Náš vklad do projektu spočíval ve financování katalogu obrazů. Naši členové vydražili obrazy v ceně cca 15.000 Kč.