RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Projekty

26. 5. 2007 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DĚTSKÝ DEN

Dětský den pro tělesně poestižené děti ze tří frýdecko - místeckých školek.

29. 3. 2007 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ SONS

Organizaci nevidomých a slabozrakých ve Frýdku - Místku /SONS/ jsme poskytli příspěvek na dopravu a vstupné do památek pří dvou jejich výletech.

6. 2. 2007 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Ostravské unverzitě, Institutu pro umělecká studia, jsme pro zajištění činnosti školy věnovali částku 8000 Kč.

21. 12. 2006 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

VÁNOCE V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Dětskému domu Na Hrázi v Místku jsme poskytli příspěvek ve výši 5000 Kč na nákup vánočních dárků pro děti.

6. 12. 2006 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

ADVENTNÍ KONCERT

V Bazilice Minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku jsme uspořádali koncert, jehož výtěžek byl určen pro  Dům pokojného stáří, který peníze použil pro nákup polohovacího lůžka.

27. 5. 2006 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DĚTSKÝ DEN

Pro tělesně postižené děti ze tří frýdecko - místeckých školek jsme uspořádali dětský den

4. 11. 2005 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Zdarvotnické škole ve Frýdku - Místku jsme poskytli peněžní dar ve výši 5000 Kč.

24. 10. 2005 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ, NOUZOVÉ SCHODIŠTĚ

Pro stavbu nové stanice Domu pokojného stáří ve Frýdku jsme zajistili projekt, dodávku a montáž ocelové konstrukce nouzového schodiště.

24. 5. 2005 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DĚTSKÝ DEN 2005

Pro děti ze tří školek pro tělesně postižené děti ve Frýdku - Místku jsme zorganizovali dětský den.

4. 2. 2005 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

TSUNAMI V ASII

Na pomoc lidem v Asii, postiženým katastrofálním zemětřesením a následnou vlnou tsunami 26.12.2004 jsme vybrali částku 17000 Kč.

6. 6. 2004 | Frýdek-Místek a Kopřivnice

DĚTSKÝ DEN 2004

Pro děti ze tří frýdecko - místeckých školek pro tělesně hendikepované děti jsme uspořádali dětský den.