RC Martin - profil klubu

O klubu

V roku 2020/21 bola RC Martin udelená Cena Viktora Príkazského za mimoriadny, významný a dlhodobý prínos klubu spočívajúci v ralizácii inšpiratívnych projektov s výrazným prínosom pre ich príjemcov, ktoré súčasne prispievajú k šíreniu vznešených rotariánskych ideálov. 

Klubová vlajka
Klubová vlajka