RC Martin - Projekty

vianočný punč pre CDR Necpaly
16. 12. 2023 | Martin

vianočný punč pre CDR Necpaly

výťažok zbierky zvianočného punču pôjde pre CDR Necpaly.

podpora sociálne odkázaných občanov mesta Martin
14. 12. 2023 | Martin

podpora sociálne odkázaných občanov mesta Martin

Dlhodobá spolupráca s Mestom Martin pri príprave vianočných balíčkov sociálne odkázaným rodinám.

3. 10. 2023 | Martin

Polio Plus Fond a Anual Fond

Pri príležitosti Svetového dňa Polio sme darovali do Fondu Polio Plus 500.- € a do Ročného fondu 3000.- €.

1. 8. 2023 | Martin

Športové dni Parkinsonikov

Finančná pomoc pre OZ Spoločnosť Parkinson Slovensko pri organizovaní Memoriálu Vojtecha Nikschu.

Teplé deky pre detičky v UN Martin
1. 10. 2022 | Martin

Teplé deky pre detičky v UN Martin

35 ks teplých prikrývok ako dar detskému oddeleniu Univerzitnej nemocnice Martin.

infúzne čerpadlá pre UFN Martin
19. 9. 2022 | Martin

infúzne čerpadlá pre UFN Martin

dar infúznych čerpadile detskému oddeleniu UN M

Turistický prístrešok na Polome,projekt s RC Žilin
1. 7. 2022 | Martin

Turistický prístrešok na Polome,projekt s RC Žilin

Dlhodobo budujeme spolu s RC Žilina turistické prístrešky v regióne...

Ihrisko pre deti s mentálnym postihnutím
1. 3. 2022 | Martin

Ihrisko pre deti s mentálnym postihnutím

Spočným združením finančných prostriedkov RC Martin a partnerského  RC Skt. Goarshausen Lorelay ( 5.000.-€) sme zabezpečili výstavbu detského ihriska v ŠZŠ Martin.Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo počas návštevy priateľov z nemeckého klubu s prezidentkou Tatjanou Anger 3.10.2022.

1. 2. 2022 | Martin

Príspevok pre RC Košice-pomoc Ukrajine

Finančná pomoc na nákup materiálu pre uprchlíkov z UA..

11. 12. 2021 | Martin

vianočná podpora sociálne znevýhodnených rodín

každoročný vianočný sociálny príspevok mestu Martin určený sociálne znavýhodneným rodinám.

6. 12. 2021 | Martin

Turiec pre deti

Finančná podpora OZ Turiec pre deti na rekonštrukciu klubovne

6. 12. 2021 | Martin

Vianoce s CDR Necpaly

Každoročný vianočný príspevok pre Centrum detí a rodiny v Necpaloch. Kvôli Covid obmedzeniam bez klasickej kapustnice...