RC Martin - činovníci

Prezident

Ing. Alexander Lilge

Viceprezident

Ing. Ivan Vallo

Sekretář

Ing. Marián Hrabovský

Výkonný sekretář

Ing. Ján Žiak

Pokladník

Ing. Ivan Lamoš

Služba mládeži

Ing. René Guráň

Profesní služba

Ing. Tibor Kočvara

Mezinárodní služba

Ing. Ján Popadič

PR a správa webu

Ing. Marián Hrabovský

Služba obci

JUDr. Vladimír Zajac

The Rotary Foundation

Ing. Peter Ondečko