RC Martin - Kontakt

Kontaktní údaje

Kontaktní adresa

Rotary Klub Martin
A. Sokolíka 2
036 01
Martin
Slovenská republika
IČO 379 03 225

Místo setkání

RC Martin
Hotel TURIEC, ul. A. Sokolíka 2
036 01
Martin
Slovenská republika

Kdy se setkáváme?

Kdy Každý týden, v pondělí
Čas 18:00

Bankovní účty

Rotary club Martin

Č. účtu 2628026141/1100
IBAN SK28 1100 0000 0026 2802 6141
SWIFT TATRSKBX

RC MARTIN GRANT

Č. účtu 2620240186/1100
IBAN SK85 1100 0000 0026 2024 0186
SWIFT TATRSKBX

RC MARTIN YOUTH

Č. účtu 2621026755/1100
IBAN SK96 1100 0000 0026 2102 6755
SWIFT TATRSKBX