RC Poprad - Projekty

13. 12. 2019 | Poprad

Vianočná zbierka 2019

Rotary Klub Poprad spolu s každoročnými pomocníkmi zo Slovenského skautingu zorganizoval tradičnú verejnú zbierku počas popradského vianočného jarmoku 13.-15.12.2019.Výnos zo zbierky vo výške 1824,45 € poputuje pre potreby domu Slovenského červeného kríža v Poprade-Spišskej Sobote, ktorý sa stará o bezvládnych ľudí z Popradu a okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.