RC Poprad - Projekty

POLOHOVATEĽNÉ ELEKTRICKÉ POSTELE, DOM SČK PP
1. 7. 2022 | Poprad

POLOHOVATEĽNÉ ELEKTRICKÉ POSTELE, DOM SČK PP

I počas predvianočného zhonu koncom roka sme si našli čas, aby sme navštívili nášho dlhoročného partnera – Územný spolok Slovenského Červeného Kríža v Poprade a potešili ho darom. Počas roka sme zhromaždili 4070,95 EUR, za ktoré sme nakúpili dve elektrické polohovateľné postele, dva antidekubitné matrace, dva kyslíkové koncentrátory a jeden invalidný vozík. Toto vybavenie sme 19. decembra 2022 odovzdali v Dome Červeného Kríža v Poprade do rúk riaditeľky Územného spolku SČK Ing. Kučkovskej. Tieto zariadenia slúžia klientom pomerne širokého okolia Územného spolku SČK v Poprade a pomôžu zefektívniť a uľahčiť prácu zamestnancom a zlepšiť kvalitu života jeho klientom.

POMOC PRE HENDIKEPOVANÉ DETI
20. 6. 2022 | Poprad

POMOC PRE HENDIKEPOVANÉ DETI

Vyzbieraných takmer 13 tisíc EUR ako poukazov 2% dane z príjmu sa ešte pred Vianocami dostalo k Fyzioterapeutickému centru v Poprade. O tom, aké dôležité sú rehabilitačné cvičenia pre hendikepované deti sme písali v jednom predchádzajúcich článkov.

1. 8. 2021 | Poprad

POLOHOVATEĽNÉ KRESLÁ, POSTEĽ, INVALIDNÉ VOZÍKY, ..

V decembri 2021 sme sa s našou pomocou vrátili do Domu Červeného Kríža, ktorému pomáhame už od roku 1998. Podarilo sa nám zhromaždiť 4014 EUR, za ktoré sme nakúpili štyri polohovateľné kreslá, štyri invalidné vozíky, jednu polohovateľnú posteľ, jednu chirurgickú odsávačku a jeden toaletný sprchovací stolík.  Toto vybavenie sme 28. decembra odovzdali v Dome Červeného Kríža do rúk riaditeľky Územného spolku SČK Ing. Kučkovskej. Poznáme činnosť miestneho spolu SČK už viac ako 20 rokov a preto sme si istí, že naša pomoc pomôže zefektívniť a uľahčiť prácu zamestnancom a zlepšiť kvalitu života klientom Domu Červeného Kríža v Poprade.

KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY PRE SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
28. 2. 2021 | Poprad

KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY PRE SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Členovia nášho klubu vypočuli podnet Územného Spolku Slovenského Červeného kríža v Poprade, preto sme 26.11.2021 mohli tomuto spolku slávnostne odovzdať 3 kyslíkové koncentrátory v hodnote 4000 EUR. Dva profesionálne a jeden mobilný koncentrátor kyslíka poslúžia klientom zariadenia opatrovateľskej služby Domu Červeného Kríža v Spišskej Sobote pri liečbe postcovidových stavov. Táto pomoc prichádza v najťažšej fáze pandémie COVID-19, preto ju Oblastný Spolok SČK Poprad veľmi ocenil. Členovia Rotary Clubu Poprad svojimi príspevkami, príspevkami 2% z dane z príjmu i prispením Nadácie Rotary dokázali počas niekoľkých mesiacov zhromaždiť požadovanú čiastku a dodávkou kyslíkových koncentrátorov prispieť k pomoci pacientom s následkami po ochorení koronavírusom. Územný Spolok Slovenského Červeného Kríža v Poprade je spoľahlivým partnerom Rotary Clubu Poprad. Naša pomoc tomuto spolku smerovala i v predchádzajúcich rokoch a to predovšetkým pri dodávkach polohovateľných postelí a dekubitných matracov.

POMOC PRE HENDIKEPOVANÉ DETI
1. 7. 2020 | Poprad

POMOC PRE HENDIKEPOVANÉ DETI

Opäť ďalšia z užitočných a charitatívnych akcií Rotary klubu Poprad v spolupráci s Mgr. Jarmilou Rybárovou a koordinácie rodičov detí pri darovaní svojich 2% z dane a výsledok je dar viac ako 14 tis. EUR.

13. 12. 2019 | Poprad

Vianočná zbierka 2019

Rotary Klub Poprad spolu s každoročnými pomocníkmi zo Slovenského skautingu zorganizoval tradičnú verejnú zbierku počas popradského vianočného jarmoku 13.-15.12.2019.Výnos zo zbierky vo výške 1824,45 € poputuje pre potreby domu Slovenského červeného kríža v Poprade-Spišskej Sobote, ktorý sa stará o bezvládnych ľudí z Popradu a okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.