RC Praha City - činovníci

Prezident

JUDr. Lenka Deverová

Viceprezident

Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Viceprezident

Ing. Eva Volšická

Sekretář

Bc. Šárka Brochier

Výkonný sekretář

PhDr. Petr Váňa

Pokladník

Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Služba mládeži

Ing. Vladimír Petránek

Služba mládeži

PhDr. Dana Potočková

Mezinárodní služba

Ing. Mgr. Vojtěch Havránek

Mezinárodní služba

PhDr. Magdalena Živná

PR a správa webu

BcA. Greta Blumajerová

PR a správa webu

PhDr. Petr Váňa

The Rotary Foundation

Ing. Eva Volšická