RC Praha City - činovníci

Prezident

Olga Rühle

Viceprezident

PhDr. Petr Váňa

Sekretář

BcA. Greta Konečná Blumajerová

Výkonný sekretář

PhDr. Petr Váňa

Pokladník

Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Služba mládeži

Ing. Vladimír Petránek

Služba mládeži

PhDr. Dana Potočková, MA, MDR

Mezinárodní služba

Ing. Mgr. Vojtěch Havránek

Mezinárodní služba

PhDr. Magdalena Živná

PR a správa webu

BcA. Greta Konečná Blumajerová

PR a správa webu

PhDr. Petr Váňa

The Rotary Foundation

Ing. Eva Volšická