RC Praha City - činovníci

Prezident

Doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

Viceprezident

Bc. Šárka Brochier

Sekretář

Ing. Vladimír Petránek

Výkonný sekretář

PhDr. Petr Váňa

Pokladník

PhDr. Petr Váňa

Služba mládeži

Ing. Dr. Martina Jankovská

Profesní služba

JUDr. Lenka Deverová

Mezinárodní služba

PhDr. Magdalena Živná

Klubová/programová služba

Olga Rühle

The Rotary Foundation

Ing. Eva Volšická