RC Praha City - Projekty

Venkovní výstava - Neviditelná většina
29. 7. 2022 | Praha City

Venkovní výstava - Neviditelná většina

Kdybyste si dnes mohli přát něco pro své starší já, co by to bylo?

Ninin sen - Domov seniorů a školka
28. 12. 2020 | Praha City

Ninin sen - Domov seniorů a školka

Skvělá myšlenka - spojit domov důchodců se školkou, kde by se navzájem potkávaly různé generace. Byl to sen Niny Hustedové, který už nemůže sama splnit, když byla vloni 6. listopadu připravena o život. Její rodina by ho nyní chtěla splnit pro Ninu. Pro tento projekt se členové RC Praha City a satelitního klubu Poděbrady Spa spontánně připojily k výzvě RC Prague International. Během týdne mezi sebou vybrali 45.000 korun. Díky přátelům rodiny a výzvě rotariánů sbírka podle informací z webu Darujme.cz se už blíží 5 miliónům korun. Členové Rotary klubu Praha City a Poděbrady Spa se snaží tak, jako Nina, pomáhat druhým a usilovat o lepší svět. Rádi budeme tento projekt podporovat i nadále.

Pro indiánsko-českou komunitu
24. 11. 2020 | Praha City

Pro indiánsko-českou komunitu

Další dar pro Checomacoco, občanské sdružení, které zajišťuje asistenční a humanitární pomoc pro jihoamerickou indiánsko-českou komunitu v oblasti Alto Paraguay. Nyní 20.000 Kč hlavně pro studenty.

Humanitární pomoc "Arménie-Karabach"
16. 11. 2020 | Praha City

Humanitární pomoc "Arménie-Karabach"

K příspěvku na mezinárodní rotary pomoc obětem války v Arménii-Karabachu se bez váhání připojili i členové RC Praha City a Satelitního klubu Poděbrady Spa. Již 17. listopadu jsme odeslali 27.000 Kč, tedy ca. 1.000 Euro, na společný účet pomoci.

Dotkni se pražské historie
11. 2. 2020 | Praha City

Dotkni se pražské historie

Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek, v případě Prahy nejprve historický památkový objekt – Pražský Hrad. Model svým provedením zároveň zprostředkovává všem ostatním spoluobčanům a návštěvníkům města unikátní dispoziční náhled na komplex staveb, podobný plastickému leteckému snímku.

1. 7. 2009 | Praha City

Model Národního divadla

Snažíme se realizovat modely významných pražských památek s cílem přiblížit je zejména nevidomým. První stavbou by měla být budova Národního divadla.

1. 8. 2008 | Praha City

SPORTOVNÍ DEN VOZÍČKÁŘŮ

Pravidelná podpora a pomoc při organizaci sportovního dne. Výtěžek z prodeje občerstvení se vkládá do podpory Klubu vozíčkárů.

Kdo čte, vidí víc
2. 4. 2007 | Praha City

Kdo čte, vidí víc

V letech 2007-2009 byl po předchozí několikaleté přípravě realizován s podporou Nadace Rotary grant č. MG#60104 organizovaný RC Praha City a finančně podporovaný Nadací Rotary, RI distriktem 2240 a RC Praha Staré Město, RI distriktem 1120 (Anglie) a tamními RC Strood a RC Eastbourne Sovereign, RI distriktem 1660 (Francie) a tamním RC Drôme des Collines.

28. 2. 2007 | Praha City

CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ

Turnaj hráčů všech handicapů, jehož výnos je použit pro lidi s jinými handicapy.

1. 2. 2007 | Praha City

Rotary Golf Guverner Tour

Náš klub se podílí na organizování golfové túry v rámci distriktiního fellowshipu.

VÁNOCE A VÁNOČNÍ AUKCE
17. 12. 2004 | Praha City

VÁNOCE A VÁNOČNÍ AUKCE

Zahájili jsme dnes již tradiční Vánoční aukci, která se postupně stala celopražskou.

ROTARIÁNSKÁ ALEJ V LETENSKÝCH SADECH
28. 10. 2004 | Praha City

ROTARIÁNSKÁ ALEJ V LETENSKÝCH SADECH

Zařídili jsme možnost, aby pražské RC mohly zasadit svou lípu v Letenských sadech. Cena přípravy a stromku byla 5000Kč. Sázelo 5 klubů, v dalších letech ještě 2 další.