RC Praha City - členové

Členové klubu

 • Ing. Aleš Boháč
 • Karol Čejka
 • JUDr. Lenka Deverová
 • RNDr. Otakar Dubec
 • Vladimíra Halášková
 • Ing. Mgr. Vojtěch Havránek
 • MUDr. Ilja Chocholouš
 • MgA. Svatopluk Karel Jedlička
 • BcA. Greta Konečná Blumajerová
 • Ing. Štěpán Malý
 • Ing. et Bc. Ivan Noveský
 • Ing. Petr Jan Pajas
 • Mgr. Tomáš Pala
 • Ing. Vladimír Petránek
 • Lenka Pokorná
 • PhDr. Dana Potočková, MA, MDR
 • M.S. Patrik Procházka & Theo
 • Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.
 • Olga Rühle
 • Dr. Bianca Sitar
 • Tomáš Strnad
 • PhDr. Petr Váňa
 • Ing. Eva Volšická
 • PhDr. Magdalena Živná

Čestní členové klubu

 • Ing. Dr. Oldřich Fiala
 • Doc. Ing. Julius Foit, CSc.
 • Ing. Dr. Martina Jankovská
 • Ing. Petr Kadavý
 • RNDr. Richard Kříž