RC Praha City - setkání

Chystaná setkání

  • 23. 2. 2021, 20:00 - Barmské aktuality

    Přednáška

    Sabe Amthor Soe, zakladatelka a ředitelka BCP - Burma Center Prague, o.p.s.: Jaká je situace v Barmě? Co dělá BCP, která usiluje o demokratizaci a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu?

Proběhlá setkání

  • 8. 12. 2020, 20:00 - Ničí nikotin koronavirus?

    Přednáška

    Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.: Tabáková epidemie? Vrcholný odborník z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a Centra pro závislé na tabáku pohovoří o aktuálních otázkách kolem kouření, moderních trendů pro odvykání, i to, co říkají odborníci na zprávy, že nikotin či dokonce kouření ničí koronaviry.