RC Zvolen - profil klubu

O klubu

Prví nadšenci na pôde mesta a okresu Zvolen sa začali zaujímať o myšlienky, hodnoty a zásady hnutia Rotary od roku 1995. Ich nadšenie a práca sa pretavila do skutočnosti a za pomoci a podpory RC Banská Bystrica, ktorý už mal predvojnovú tradíciu, sa viedli rozhovory s potenciálnymi členmi budúceho RC Zvolen. RC Banská Bystrica potom aj ďalej pôsobil ako patrón pri vzniku nášho klubu.    
Dňa 24. apríla 1999 guvernér Distriktu 1920, do ktorého bol náš klub zaradený, pán Thomas Watzenböck na Zvolenskom zámku slávnostne odovzdal Chartu Rotary pre Rotary klub Zvolen. Prijatie nášho klubu, tzv. Charter nás zaradil do veľkej rodiny rotariánov po celom svete, sústredených v Rotary International /RI/.  

 

Klub oslavuje v r.2024 25 ročné výročie
https://www.rotary2240.org/clenska-sekce/my-clubs.gallery-detail/default/2435/

Klubová vlajka
Klubová vlajka