RC Zvolen - Kontakt

Kontaktní údaje

Kontaktní adresa, místo setkání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2
960 01
Zvolen
Slovenská republika
Klubový e-mail zvolen@rotary2240.org
Klubové stránky https://www.facebook.com/RC.Zvolen/
IČO 378 24 643

Bankovní účty

Rotary Club Zvolen - bežný účet

Č. účtu
IBAN SK31 7500 0000 0049 9991 2600
SWIFT CEKOSKBX

Rotary Club Zvolen - služba mládeži

Č. účtu
IBAN SK60 7500 0000 0040 0798 9884
SWIFT CEKOSKBX

Rotary Club Zvolen - charitatívne projekty

Č. účtu
IBAN SK22 7500 0000 0040 2093 3957
SWIFT CEKOSKBX