RC Zvolen - Projekty

Prestavba DSS Symbia
19. 10. 2020 | Zvolen

Prestavba DSS Symbia

Klimatizácia podkrovných priestorov objektu  č. 26 – DSS Symbia Zvolen

5. 3. 2019 | Zvolen

Prestavba DSS Symbia

Zastavovacia a objemová štúdia ma prestavbu podkrovných priestorov a prístavbu výťahu k objektu DSS č. 25

7. 3. 2017 | Zvolen

Prestavba DSS Symbia

Projektová dokumentácia na prestavbu keramickej dielne v obj. č. 26 DSS

Symbia - Prestavba telocvične v suteréne objektu
3. 3. 2017 | Zvolen

Symbia - Prestavba telocvične v suteréne objektu

Projektové práce + inžinierska činnosť + autorský dozor                                            4 464 €

Dištriktný Grant 2015-2016
1. 4. 2015 | Zvolen

Dištriktný Grant 2015-2016

Nákup polohovacieho vozíka KIT pre občianske združenie František

14. 7. 2014 | Zvolen

Prestavbu Domova sociálnych služieb Symbia

Pokračovanie rekonštrukčných prác - dokončenie 2017.

Rekonštrukcia sociálnych priestorov DSS Symbia
14. 7. 2014 | Zvolen

Rekonštrukcia sociálnych priestorov DSS Symbia

Projekt " Rekonštrukcia sociálnych priestorov" v Domove sociálnych služieb Symbia Zvolen.

Výťažok z charitatívneho plesu
9. 2. 2013 | Zvolen

Výťažok z charitatívneho plesu

Výťažok z Charitatívneho plesu , ktoré organizoval Rotary Club Zvolen a TCP v B.Bystrici v hodnote 800 € odovzdaný Základnej umeleckej škole na nákup audiotechniky.

Matching Grant
7. 5. 2012 | Zvolen

Matching Grant

Matching Grant  v sume 25 000 € pre Detskú Fakultnú nemocnicu v B.Bystrici a DDaDSS V.Krtíš.

Pomoc ľuďom po záplavach
20. 10. 2010 | Zvolen

Pomoc ľuďom po záplavach

Rotary klub Zvolen naplnil výzvu guvernéra Distriktu 2240 Martina Timra na finančnú pomoc ľuďom postihnutým letnými záplavami.

Symbia
28. 6. 2010 | Zvolen

Symbia

Pri návšteve "flying rotariánov" z Francúzska odovzdali hostia 2000 € Domu sociálnych služieb Symbia. Podpora Symbie je trvalý projekt podporovaný Rotary Club Zvolen.