RC Zvolen - činovníci

Prezident

Ing. Vladimír Maňka

Sekretář

Nataša Beňušková

Výkonný sekretář

JUDr. Jozef Brázdil, PhD.

Pokladník

Ing. Vladimír Maňka

Služba mládeži

Ing. Milan Julény

Profesní služba

Ing. arch. Pavol Pavelka

Mezinárodní služba

Prof. Ing. Ladislav Paule, Ph.D.

PR a správa webu

Nataša Beňušková

PR a správa webu

MUDr. Vojtech Žilinčan

Služba obci

Jozef Klement

The Rotary Foundation

Ing. Ondrej Maciak

Mluvčí klubu

Ing. Ján Čierny