RC Bratislava - Projekty

Materiálna a finančná pomoc Ukrajine
24. 4. 2022 | Bratislava

Materiálna a finančná pomoc Ukrajine

Zhromaždili sme, za významnej pomoci Rotary klubu Žilina a International Womens Club Bratislava,  množstvo potrebných vecí pre migrujúcich ľudí z Ukrajiny. Previezli sme ich do prihraničných oblastí.. Na pomoc Ukrajine sme vyzbierali viac ako 4500€.

Zdravotnícka pomoc Ukrajine
24. 2. 2022 | Bratislava

Zdravotnícka pomoc Ukrajine

Rotary club Bratislava spolu s firmou Omron odoslal 20 tlakomerov pre kardiologických pacientov na Ukrajine, a so spoločnosťou Chirana Injekta Stará Turá zabezpečil klub 2 palety zdravotníckeho materiálu /striekačky, ihly, chirurgické šitie, dezinfekcia, lieky a výživové doplnky/  do nemocníc a  priamo na front v Ukrajine.

Finančná pomoc Občianskemu združeniu Proti prúdu
7. 2. 2022 | Bratislava

Finančná pomoc Občianskemu združeniu Proti prúdu

Pravidelný mesačný finančný príspevok RC Bratislava vo výške 150,-EUR je určený napodporu sociálneho obchodu (výdajne) pre ľudí bezdomova, ktorí sú predajcami časopisu Nota Bene.Časopis Nota Bene vydáva OZ Proti prúdu a jesúčasťou integračného projektu pre ľudí bezdomova. Predajcovia sú s výdajňou na Karpatskej10 v Bratislave v denno-dennom kontakte.Predajca tu dostáva zadarmo čaj alebo kávu, podľaindividuálnych potrieb aj ochranné pomôcky (gély,rúška, respirátory, masky, rukavice). K dispozícii tumajú základné trvanlivé potraviny a hygienicképotreby, ktoré si môžu vymeniť za kupóny. Kupónymôžu získať za kontakty v teréne, účasť naporadenstve, upratovanie priestorov, ďalšiepomocné práce či činnosti, aj za samotný predajčasopisu Nota Bene. Klienti tiež môžu použiťsociálne zariadenie, oddychová miestnosť jeaktuálne (február 2022) v rekonštrukcii.

Darovanie vianočných kaprov
14. 12. 2021 | Bratislava

Darovanie vianočných kaprov

Rotary klub zakúpil vianočné kapre a v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ich prostredníctvom sociálnej výdajne rozdal občanom v sociálnej núdzi.

Obnova dlažby v komunitnom centre Resoty
5. 10. 2021 | Bratislava

Obnova dlažby v komunitnom centre Resoty

Komunitné centrum Resoty pre ubytovanie bezdomovcov založil a dlhé roky viedol náš člen páter Anton Srholec. Rotary klub Bratislava už viac rokov prispieva na jeho prevádzku a údržbu.

Zápožička auta pre resocializačné centrum Resoty
19. 9. 2021 | Bratislava

Zápožička auta pre resocializačné centrum Resoty

Vďaka Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, sme získali dlhodobú zápožičku auta pre zabezpečenie prevádzky resocializačného centra Antona Srholca Resoty.

15. 9. 2021 | Bratislava
28. 8. 2021 | Bratislava

Dodávka výrobkov Ryba Žilina s.r.o pre bezdomovcov

Obnovili sme našu spoluprácu s komunitným centrom pre bezdomovcov Domom sv.Jána z Boha, ktorý prevádzkuje rehoľa Milosrdných bratov. Dom zabezpečuje hygienu, ošatenie, ošetrenie a stravu, ako aj denný stacionár pre bratislavských bezdomovcov. RC Bratislava dohodol s Ryba Žilina s.r.o. pravidelnú týždennú dodávku potravinových výrobkov firmy do komunitného centra.

Uteráky a osušky pre sociálne výdajne a ubytovne
26. 7. 2021 | Bratislava

Uteráky a osušky pre sociálne výdajne a ubytovne

V spolupráci so Salesianer Miettex s.r.o. sme rozviezli pre organizácie Vagus, Domov pre všetkých, Mea Culpa a Resoty cca 300 bavlnených uterákov a 250 bavlnených osušiek.

Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi
1. 7. 2021 | Bratislava

Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi

Od začiatku projektu "Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi", sme pomohli nákupom v OD TESCO ôsmim vybraným rodinám v núdzi v sume 450 EUR/nákup/rodinu. Celková suma pomoci v roku 2021 bola 3600,- EUR. Projekt realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Tesco pokračuje aj v roku 2022.

5. 5. 2021 | Bratislava
11. 3. 2021 | Bratislava

Linka dôvery Nezábudka (Liga pre duševné zdravie)

Občianske združenie Liga pre duševné zdravie podporuje Rotary klub Bratislava pravidelnou dotáciou 150,-EUR mesačne.