Kluby

Rotary kluby

Rotary klub je základním článkem společenství ROTARY INTERNATIONAL. Každý Rotary klub je samostatným právním subjektem založeným podle legislativy státu, v němž působí (v ČR zapsané spolky a v SR občanská sdružení) a podle jednotných zásad přijatých společenstvím Rotary (k jejich aktualizaci dochází na základě připomínek klubů každé tři roky).

Rotary kluby nabízejí členům a členkám kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Jsou nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, svými veřejně prospěšnými aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňují region, v němž působí, a napomáhají utvářet občanskou společnost v duchu trvalého kréda celého společenství Rotary:„Service above self“.

Rotary kluby koordinují svoji místní i mezinárodní činnost v rámci územního celku zvaného distrikt. Náš ROTARY DISTRIKT 2240 má právní subjektivitu podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb. ve formě mezinárodní neziskové organizace s působností na území České republiky a Slovenské republiky.

Podívejte se na přehled klubů >

Rotaract kluby

Rotaract kluby sdružují lidi ve věku od 18 do 30 let, aby sdíleli své nápady s leadry, nejen v místní komunitě, rozšiřovali své organizační a profesní dovednosti a bavili se prostřednictvím služby komunitě. V komunitách po celém světě, Rotariáni a členové Rotaractu spolupracují ruku v ruce, aby prostřednictvím služby pomáhali. Od velkých měst po malé vesnice, Rotaract mění komunity, jako je například ta Vaše. Komunita Rotaractu čítá 250 792 členů v 10 904 klubech v 184 zemích světa.

Podívejte se na přehled klubů >

Představujeme členy klubů

Příklady úspěšných osobností, plné kulturní i intelektuální rozmanitosti, které spojuje jeden společný zájem - být součástí Rotary International.

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?