Výbory

Mezistátní výbory

V roce 1931 založili rotariáni z Francie a Německa malý mezinárodní výbor – skupinu, která měla za úkol propagovat a zlepšovat vztahy mezi občany těchto dvou sousedících států. Od té doby to byli zejména evropští rotariáni, kdo se dostali do popředí v organizování Mezistátních výborů – Inter-Country Committees (i u nás označovaných zkratkou ICC), které slouží povzbuzování přeshraničních kontaktů mezi rotariány a Rotary kluby.

Mezistátní výbory jsou v současnosti ustaveny v mnoha částech světa a propagují přátelství a spolupráci na projektech mezinárodní služby, pomáhají při výměně studentů a v dalších směrech připívají k lepšímu porozumění mezi národy. ICC také často sponzorují návštěvy rotariánů a jejich rodin ze zahraničí a zajišťují setkání a pořádají konference na mezistátní a meziměstské úrovni.

V některých případech vznikly mezistátní výbory spojující státy geograficky velmi vzdálené. Ty se snaží přispívat k porozumění a spolupráci mezi účastníky společných projektů a mezi partnerskými oblastmi světa.

Mezistátní výbory koordinují svoje aktivity s distriktními guvernéry ve státech, v nichž působí a v každém případě představují pro distrikty a kluby významnou poradenskou kapacitu.

Mezistátní výbory jsou doplňujícími nástroji pro rotary kluby a rotariány, jejichž prostřednictvím lze plnit závazky vyplývající ze čtvrté cesty mezinárodního porozumění, dobré vůle a míru.
(V našem Distriktu 2240 působí ICC propojující kluby z Česka a Slovenska s kluby v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Arménii, Srbsku a Černé Hoře, na Ukrajině a v Izraeli.)

Koordinátor

V zemích s účastí ve více než jednom ICC je stanoven Národní koordinátor, který řídí aktivity ICC s Guvernérem Distriktu a jednotlivými předsedy výborů. Funkce Národního koordinátora je na dobu tří let, aby byla zajištěna kontinuita v činnosti ICC.

V Distriktu působí 9 ICC – Rakousko s 17 partnerskými kluby, Německo s 36 kluby, Arménie se 3 kluby, Izrael se 2 kluby, Polsko a Maďarsko se 4 kluby, Ukrajina se 3 kluby, Rumunsko s 1 klubem a Srbsko se 2 partnerskými kluby. V zakládání je Chorvatsko a v kontaktu je se třemi kluby. Dalšími partnerskými kluby Distriktu bez ICC je Itálie 3 kluby, Velká Británie 3 kluby, Belgie 1 klub, Švédsko 1 klub. Celkem má distrikt 83 partnerských klubů. 

ICC koordinátor a Představitel Distriktu v ICC CEEMA + RIBI

 • Jaroslav Šuranský, RC Zlín

 

Česko-Slovensko-Izrael

Výbor Izrael má poslední projekt, který byl zahájen před šesti lety s názvem „Projekt bezpečnosti na silnicích“, kdy od roku 1948 zemřelo 5400 dětí. Tento projekt uvažujeme aplikovat v Bánské Bystrici a v Karlových Varech. 

Předseda:

 • Maxim Sherman, RC Karlovy Vary

Předseda partnerského výboru:

 • Dan Foltyn, RC Netanya

Slovensko-Česko-Maďarsko

Výbor Maďarskem je velice aktivní výbor, který uskutečnil cyklo túry Dunajská Streda – Györ a cyklo akce Rotary klub Röhn, spolu s RC Szeged – Szentgyörgyi Albert z Maďarska, zajímavý je třídenní ročník Strikového festivalu RC Györ. 

Předseda:

 • Ladislav Gáll (RC Nitra)

Předseda partnerského výboru:

 • Marius W. Evertsee, RC Szekszárd

Česko-Slovensko-Německo

Německý výbor, který v letošním roce oslavuje 25 let od vzniku, má za sebou nesčetný počet různých projektů včetně projektů grantových. Je to absolutně nejaktivnější klub s nejdelší tradicí ICC. 

Předseda:

 • Philipp Hanus, RC Prague Bohemia

Předseda partnerského výboru:

 • Frits Zeeuw, RC Bamberg-Schloss Geyerswörth

Česko-Slovensko-Polsko

Polský výbor se aktivně zabývá on-line připojením na kluby s Polskem. 

Předseda:

 • Ing. Blažej Pirkovský, RC Spišská Nový Ves

Předseda partnerského výboru:

 • Zbigniew Rogowski, RC Katovice

Česko-Slovensko-Rakousko

ICC S Rakouskem má trvalý projekt každý rok opakující se ICC meeting na Třístoličníku pod mottem „Rotary bez hranic“.

Předseda:

 • Marian Hlasný, RC Bratislava International

Předseda partnerského výboru:

 • Dalibor Truhlar, RC Linz-Altstadt

Česko-Slovensko-Slovinsko

Nově zformovaný výbor pro Slovinsko teprve zahajuje svoji činnost, nicméně může navázat na dobře fungující spolupráci klubů Praha City a Ljubljana Center, které se již několik let vzájemně navštěvují, např. i v rámci Gourmet fellowship, ale zejména spustili společný projekt. Jedná se o projekt na podporu mladých hudebních talentů a již proběhly 2 koncerty, jeden v Lublani na jaře 2022 a druhý v Praze na jaře 2023, kde vystoupili studenti pražské HAMU a Akademie hudby z Lublani. Další koncert by měl proběhnout na jaře 2024 v Lublani. Součástí spolupráce obou klubů je i podpora horské chaty Česka koča ve Slovinsku, která má české kořeny a stojí již od roku 1900. Na tyto aktivity bude chtít výbor do budoucna dále navázat a z klubové úrovně je posunout na distriktní.

Předseda:

 • Vojtěch Havránek - RC Praha - City

 

Slovensko-Česko-Rumunsko

Rumunský klub organizuje společenská setkání jak v Košicích, tak v Rumunsku, např. Satu Mare – získané finance ve výši 1000 Eur ze společenských akcí přispívá na ultrazvukový sytém v nemocnici v Satu Mare

Předseda:

 • Gabriel Vjeszt, RC Rožnava

Předseda partnerského výboru:

 • Brad Viorel, RC Arad

Slovensko-Česko-Ukrajina

Výbor s Ukrajinou se zabýval podporou realizace úžasného Global grantu Jašiňa v hodnotě 159 999 USD. 

Předseda:

 • František Siska, RC Košice Classic

Předseda partnerského výboru:

 • Bohdan Kyniv, RC Užhorod-Skala

Česko-Slovensko-Arménie

Výbor s Arménii je relativně mladý výbor, přesto organizuje aktivně vzájemné výměny a návštěvy s poznáváním rotariánských zvyků a národních kultur. Na konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem bylo na celkových příspěvcích získáno 40 350 EUR od 33 klubů Distriktu a byly zaslány do RC Jerevan International.

Předseda:

 • Jan Železný, RC Ostrava

Předseda partnerského výboru: 

 • Karine Mikelyan, RC Jerevan International

ČR, SR-Srbsko-Černá Hora- Bosna a Hercegovina

Předseda:

 • Pavel Svítil, RC Jihlava

Členové:

Předseda partnerského výboru:

 • Vladimir Matic, RC Beograd-Cukarica

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?