Co děláme

Klubová činnost

Rotary kluby se pravidelně scházejí, aby si jejich členové vyměnili názory a poradili se o právě probíhajících projektech, poslechli si inspirativní přednášku zajímavého hosta či projednali další záležitosti týkající se života Rotary. Většina klubů se schází osobně, ale zejména v zahraničí některé kluby také kombinují osobní setkávání s on-line konverzací přes internet.

Rotary je apolitické a nábožensky neutrální. Rotary kluby jsou vedeny k otevřenosti a jejich setkání jsou přístupná všem členům klubu.

Setkání klubů mohou být formální i neformální, mohou se konat při společném jídle a pití, kluby si často zvou hosty a následně diskutují k danému tématu. Kluby také obvykle pořádají různé společné aktivity, některé i s rodinnými příslušníky, přáteli či dalšími dobrovolníky. Čím víc se člen zapojuje do dění na setkáních klubu, tím více přispívá a sám získává z výměny zkušeností.

Seznam klubů v našem distriktu najdete zde.

Naše projekty

Jako mezinárodní organizace si Rotary cení rozmanitosti, jakou má v každém klubu i díky celosvětovému působení. Každý klub se snaží reagovat na rozmanitost obce, v níž působí, tím, že mezi své členy přijímá osoby nejrůznějších povolání, bez ohledu na pohlaví, věk a etnický původ. S konkrétními projekty jednotlivých klubů v Česku a na Slovensku se můžete seznámit na těchto stránkách v sekci Naše projekty.

Prostřednictvím globálních grantů a s využitím dalších zdrojů pomáháme klubům soustředit se na služby v oblastech, jako je podpora mírových úsilí, boj s nemocemi, zajišťování čisté vody, ochrana matek a dětí, podpora vzdělávání a růst místní ekonomiky. Projekty, které se na tyto úlohy zaměřují, mohou v rámci globálních grantů získat finanční podporu Nadace Rotary.

Nadace Rotary

Nadace Rotary je jako samostatný právní subjekt nedílnou součástí Rotary International. Je dokonce nazývána jeho "vlajkovou lodí". Podle svých možností do ní každoročně dobrovolně přispívají všichni rotariáni na celém světě. Například v roce 1992/93 vložili rotariáni téměř 45 milionů US $ do všeobecného fondu Nadace.

Nadace Rotary vznikla na základě návrhu, který předložil šestý prezident Rotary International, Arch C. Klumph na celosvětové konferenci Rotary v roce 1917 v Atlantě ve státě Georgia, USA. Navrhl vytvoření stálého nadačního fondu, jehož "...cílem je konat dobro na celém světě v charitativní, výchovné a v dalších oblastech rozvoje lidského společenství."

Posláním Nadace Rotary je pomáhat Rotary International v jeho úsilí dosáhnout vzájemného porozumění a míru na celém světě prostřednictvím mezinárodních humanitárních, výchovných a kulturních výměnných programů. K dosažení tohoto cíle poskytují humanitární a výchovné programy Nadace. Humanitární dotace (Humanitarian Grants) umožňují zlepšit úroveň života kdekoliv na světě, zatímco výchovné dotace (Educational Grants) jsou určeny pro vysokoškoláky a jejich učitele, kteří zároveň působí jako mezinárodní vyslanci dobré vůle.

Před tím, než je těchto příspěvků přímo použito na jednotlivé programy Nadace, jsou na bankovní účty ukládány na dobu tří let. Toto tříleté období umožňuje klubům a distriktům, aby si naplánovaly svou účast na programech. Díky tomuto tříletému cyklu se akumulované příspěvky věnují přímo na financování konkrétních programů. Z menší části výnosů jsou rovněž hrazeny náklady na administrativu, správu programů a na další získávání finančních prostředků.

Více informací o Nadaci Rotary a jak lze přispět se dozvíte zde.

Služba mládeži

Rotary International věnuje velkou pozornost mladé generaci a podporuje ji různými formami. Jde především o výměnu mládeže formou dlouhodobých i krátkodobých pobytů, ať už jde o výměny na dobu jednoho roku či krátkodobé pobyty studentů v rámci letních táborů či několikatýdenních rodinných výměn.

Věříme tomu, že investicí do naší budoucnosti je posilování schopností vést jiné u mladých lidí právě tím, že jim umožníme nabýt potřebných schopností a získávat zkušenosti napříč kulturami. I proto se věnujeme mladým lidem v rámci klubů Interact (12 až 18 let) a Rotaract (18 až 30 let) a organizujeme semináře RYLA (18 až 30 let), pětidenní akce spojené s přednáškami, diskusemi, společenskými hrami a dalšími akcemi v neformální atmosféře.

Detailní informace najdete zde.

Zájmová sdružení

Rotary má také program pro jednotlivce Rotary Fellowship, který sdružuje rotariány na základě jejich volnočasových zájmů a koníčků, a také vytvořila mezinárodní skupinu lidí, kteří se zajímají o humanitární služby a pomoc RotarianAction Group.Tato zájmová sdružení jsou otevřená všem rotariánům, jejich životním partnerům i členům Rotaract klubů.V České republice a na Slovensku vznikly skupiny, které se věnují například cyklistice, tenisu, golfu, jachtingu, skautingu, letectví, gurmánství a dalším oblastem.

Více se dočtete zde.

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?