Rotary Alumni

Rotary Alumni má za úkol udržovat kontakty s absolventy všech rotariánských programů a snažit se tak zpřístupnit vstup do Rotary mladým lidem. Za členy Alumni jsou považováni všichni, kteří absolvovali dlouhodobou výměnu, krátkodobou výměnu, rodinnou výměnu, seminář RYLA, GSE program, Junior Ambassador Day, členové Interactu a Rotaractu a také hostitelské rodiny.

Alumni Distriktu 2240 bylo založeno na podzim roku 2016. Charter vedení asociace převzalo z rukou guvernéra Štěpána de Wolfa na distriktní konferenci v květnu 2017. Od té doby probíhají oficiální setkání členů Alumni, a to vždy v jarním a podzimním termínu, tedy dvakrát za rok. 

Důležitou součástí Alumni jsou také rotariáni Distriktu 2240, kteří na pravidelných setkáních v rámci krátkých přednášek předávají mladším kolegům své pracovní, osobní a rotariánské zkušenosti a snaží se tak všechny zúčastněné zapojit do rotariánské komunity a aktivit. Členové Alumni našeho Distriktu 2240 jsou zároveň členy celosvětové organizace Alumni, která se snaží zachovat spojení mezi Rotary kluby, Rotaract kluby a Alumni. Členství v asociaci je zcela bezplatné a je otevřené všem.

Statistiky Rotary International říkají, že více než 80 % absolventů Rotary programů chce zůstat v kontaktu s Rotary a 66 % Alumni má zájem o členství v Rotary. Pomocí aktivit Alumni Distriktu 2240 se snažíme podchytit tento zájem mladých absolventů a zůstat s nimi v kontaktu. Setkání jsou zaměřená nejen naučnou formou, ale také zábavnou. Podporou charitativních projektů, setkávání s rotariány a vedením Distriktu 2240 se snažíme zájemcům nastínit dynamiku Rotary a umožnit jim být součástí našeho Distriktu 2240.

 

Prezidentka Alumni Distriktu 2240
Iveta Ferulíková, RC Žilina International
E-mail: 
iveta.ferulikova@rotary2240.org

 

 

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?