Historie

1905

Chicagský advokát Paul Harris svolává první schůzku Rotary na 23. února, zakládá se tak první Rotary klub Chicago.

Rotary klub Chicago buduje veřejné záchodky u městské radnice jako svou první rotariánskou službu obci.

1907
1910-11

Na prvním Kongresu Rotary je Paul Harris zvolen prvním prezidentem Národní asociace Rotary klubů.

Zakládají se kluby v Kanadě, Velké Británii a Irsku. Jméno organizace se mění na Mezinárodní společenství Rotary klubů.

1911-13
1916

Je založen klub na Kubě, první rotariánské zemi, v níž se nehovoří anglicky.

Prezident Arch Klumph navrhuje založení nadačního fondu, předchůdce dnešní Nadace Rotary.

1917
1925

Byl založen první klub v ČSR - Rotary klub Praha

Založen první klub na Slovensku, RC Bratislava.

1927
1939

V důsledku Mnichovské dohody zaniká Československo a s ním i 49 zde působících Rotary klubů.

Rotary poskytuje pomoc zemím postiženým 2. světovou válkou. Čtyřicet devět rotariánů pomáhá koncipovat Chartu Spojených národů.

1945
1947

Paul Harris umírá v Chicagu. Příspěvky rotariánů umožňují založení stipendijního programu.

V zahraničí studuje prvních 18 rotariánských studentů, předchůdců dnešních vyslaneckých stipendistů.

1947-48
1962

V Melbourne, Florida, USA byl založen první Interact klub. Vyhlášen program Celosvětové služby obci.

Začíná se s programy Účelových dotací a Výměny studijních skupin.

1965
1968

Založen první Rotaract klub v městě Charlotte, Severní Karolina, USA.

Dotací Nadace Rotary s cílem očkovat proti dětské obrně se očkuje šest milionů filipínských dětí.

1979
1985

Rotary vyhlašuje program PolioPlus a v jeho rámci kampaň pro získání 20 milionů US dolarů, určených k imunizaci všech dětí na celém světě.

Do Rotary vstupují první ženy.

1987
1988

Díky kampani PolioPlus získává RI 247 mil. US dolarů.

Pád komunismu v zemích pod vlivem Sovětského svazu.

1989
1990

Rotary se vrací do Československa za podpory rakouského Distriktu 1920. Václav Havel byl oceněn nejvyšším vyznamenáním RI.

Západní polokoule je vyhlášena oblastí bez dětské obrny.

1994
1999

Zřizují se Střediska Rotary pro mezinárodní studium udržení míru a řešení konfliktů.

V ČR a SR je založen nový rotary Distrikt 2240. Začíná vycházet distriktní časopis ROTARY GOOD NEWS.

1999
2000

Oblast západního Pacifiku je vyhlášena oblastí bez dětské obrny.

Evropa je vyhlášena oblastí bez dětské obrny. Rotariáni vyhlašují druhou kampaň za vymýcení dětské obrny na celém světě, aby přispěli k naléhavě potřebě dalších finančních prostředků. Přispívají částkou přesahující 129 milionů US dolarů.

2002
2005

Kluby oslavují 100. výročí založení společenství Rotary.

Výskyt dětské obrny omezen na pouhé čtyři země: Afghánistán, Indie, Nigérie a Pákistán.

2006
2006

Při distriktní konferenci v Českém Krumlově bylo poprvé uděleno nejvyšší distriktní vyznamenání Cena Tomáše Bati.

Nadace Rotary uděluje čestný odznak „Paul Harris Fellow“ již jeho milióntému nositeli.

2007
2007-09

Rotary International získává od Nadace Mellindy a Billa Gatesových 350 milionů dolarů jako příspěvek na vymýcení dětské obrny.

Ve Vídni se koná konference prezidenta RI hodnotící pozitivně dvacetileté období obnovy Rotary v zemích střední a východní Evropy.

2008
2009

Internetový portál našeho Distriktu 2240 dostal podobu univerzálního komunikačního nástroje.

Nadace Rotary vyhlašuje tříletý plán „Vize do budoucnosti“.

2010