Časopis Good News

Rotary good news (RGN) je jedním z oficiálních časopisů, které vydává společenství Rotary International v edici Rotary World Magazine Press (RWMP) pro jedenatřicet regionů a oblastí. Časopis RGN je určen pro čtenáře v českém a slovenském jazyce a tedy i osoby či instituce podle volby jednotlivých rotary klubů - tedy čtenáře v České republice a Slovenské republice, a i v zahraničí. Informuje nejen rotariány, ale i širokou veřejnost o pozoruhodných aktivitách Rotary International realizovaných ve světě i o aktivitách jednotlivých našich rotary klubů. Příspěvky jsou psány v českém nebo slovenském jazyce, vkládaný dvoulist přináší nejzajímavější příspěvky ve zkrácené podobě v angličtině. Časopis RGN je dvouměsíčník. V roce 2008 byl u příležitosti 10. výročí existence časopisu jeho redakční tým odměněn nejvyšším distriktním vyznamenáním, Cenou Tomáše J. Bati.

Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy na konci sudého měsíce. Včas zaslané příspěvky jsou zveřejněny v následujícím čísle, které vychází vždy 10. dne následujícího sudého měsíce (tzn. že např. uzávěrka na konci dubna je pro číslo vycházející 10. června).

Aktuální číslo i archiv naleznete na stránkách www.rotary2240.org/cs/good-news.  

Redakční rada

Redakční rada časopisu RGN je jeho vrcholným řídícím orgánem. Je sestavena podle jednotných zásad platných pro všechny regionální časopisy RWMP a to pro každý rotariánský rok samostatně. Je minimálně šestičlenná a k pracovnímu jednání zasedá několikrát do roka (zpravidla v únoru a říjnu). Určuje celkovou strategii a odpovídá za vydávání časopisu podle zásad, na jejichž základě byl časopis certifikován.

Složení redakční rady RGN

Předseda 
pro rok 2021/2022
George Podzimek DGN  (RC Praha Staré Město)

Členové (pro rok 2021/2022)
František Ryneš PDG, RC Třebíč; František Kornaj, RC Spišská Nová Ves; Ivan Belan PDG, RC Banská Bystrica; Petr Pajas PDG, RC Praha City, Jan Kemr, RC Praha Staré Město; IPDG Gabriel Vjeszt, RC Rožňava; DG Jaroslav Šuranský, RC Zlín

Redakce

Za více než 20 let existence RGN se mnohokrát obměnil okruh stálých i příležitostných spolupracovníků  dopisovatelů. Současný realizační tým časopisu tvoří:

šéfredaktor: 
František Ryneš PDG, RC Třebíč
Adresa pro zasílání příspěvků: RGN@rotary2240.org nebo frantisek.rynes@rotary2240.org

zástupce šéfredaktora: 
pozice není obsazena

editorka:
Dana Dvořáčková, Business Media Czech s.r.o.

koordinátorka redakcí RWMP
Donna Cotter, editorka, Rotary International, Evanston, Il., USA

další stálí členové redakčního týmu:
Ivan Belan PDG, RC Banská Bystrica; Petr Pajas PDG, RC Praha City, František Kornaj, RC Spišská Nová Ves;

distribuce:
Business Media Czech s.r.o.

Naši čtenáři

Rotary Good News je oficiální dvouměsíčník mezinárodního společenství Rotary International určený čtenářům v České republice a Slovenské republice. Seznamuje s rozmanitými aktivitami rotary klubů napomáhajícími rozvoji dobrých mezilidských vztahů formou klubových setkání, volnočasových aktivit, humanitárních a charitativních projektů, podpory mladých talentovaných lidí a mezinárodní spolupráce. 

Časopis oslovuje nejen členy a členky rotary klubů působících v našem regionu, ale i široký okruh jejich rodinných příslušníků, přátel, příznivců a dobrovolníků, kteří vyznávají stejné životní hodnoty.

CÍLOVÁ SKUPINA:

převažují muži ve věku 40+,
více než 70% s VŠ vzděláním,
více než 90% je ekonomicky aktivních,
převážně ve vedoucích pozicích,
bydlících ve velkých městech
(zdroj: statistika členů Rotary clubů)

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
2 500 výtisků

ROZSAH
44 stran

PERIODICITA
dvouměsíčník

FORMÁT
210 x 275 mm

DISTRIBUCE

Distribuce je zajištěna rozesíláním na poštovní adresy jednotlivých členů rotary klubů, do sídel rotary klubů, vybraným partnerům a spolupracujícím organizacím.

Podmínky inzerce, ceník a technická specifikace

Přehledně zpracováno v souboru https://www.rotary2240.org/files/download/60/rotary-good-news-inzertni-podminky.pdf

Kontakt

evidenční číslo MK ČR: E 15244
ISSN: 1214-7222
náklad: 2500 ks
NEPRODEJNÉ - distribuce direct-mail

vydavatel:
ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2240
Česká republika a Slovenská republika
mezinárodní nezisková organizace
IČO: 86595130
Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava

kontakt na redakci:
RGN@rotary2240.org

Ing. František Ryneš PDG, šéfredaktor
mobil: +420 602 728 659
e-mail: frantisek.rynes@rotary2240.org


RGN pro Rotary International vydává:
Business Media CZ
Nádražní 32, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 284 73 531
Editorka: Dana Dvořáčková
Grafika: Roman Černohous

Tisk: Grafotechna Plus, s.r.o., Praha

Distribuce: Mailstep Praha

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?