Výměnné programy

https://rye2240.org/

Roční pobyty

Roční výměnný program je určen pro středoškolské studenty z rotariánských i nerotariánských rodin ve věku 15 – 18,5 (výjimečně 19) let. Jde o kulturní a vzdělávací program, kdy studenti navštěvují školu v zahraničí a žijí ve 2-4 rodinách v hostitelské zemi. Jedná se o výměnný pobyt, což znamená, že český nebo slovenský student pobývá rok v zahraničí a naopak zahraniční student zase rok v Česku nebo na Slovensku. Naši studenti mohou prožít nezapomenutelný školní rok, například v USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku, Argentině, Kolumbii, Japonsku, Thajsku, Koreji, Austrálii nebo na Taiwanu.

Pro studenty, kteří vyjíždějí do zahraničí, se používá anglické označení outbounds. Studenti, kteří přijíždějí do České republiky nebo na Slovensko, se nazývají inbounds. Studenti, kteří zakončili své výměnné pobyty, se stávají součástí programu Rotex, který pomáhá novým výměnným studentům.

https://rye2240.org/vymenne-programy/rocni-pobyty/

Krátkodobé pobyty

Letní tábory v zahraničí jsou organizovány jednotlivými rotary kluby většinou na dobu dvou týdnů, případně jednoho měsíce (zámoří) a obvykle mají specifické zaměření (poznávací, sportovní, kulturní, historické atd.). Mohou se jich zúčastnit mladí lidé ve věku od 13 do 25 let z rotariánských i nerotariánských rodin. Účastníci si během pobytu rozšíří obzory, zlepší svou jazykovou vybavenost krátkodobou návštěvou cizí země a v neposlední řadě získají nové přátele.

Rodinné výměny jsou krátkodobé výměny mezi dvěma konkrétními hostitelskými rodinami. Trvají obvykle šest až osm týdnů, kdy student tráví jeden měsíc doma se zahraničním studentem a jeden měsíc v zahraničí. Obvykle se realizují během letních měsíců. Program je určen pro studenty ve věku od 15 do 19 let.

Detailní informace o výměnných pobytech najdete na:

https://rye2240.org/vymenne-programy/kratkodobe-pobyty/

 

Věděli jste, že ...

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie?