Jak fungujeme

Náš Distrikt 2240

Rotary kluby koordinují svoji činnost v rámci územního celku zvaného distrikt. Náš Rotary Distrikt 2240 má právní subjektivitu podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb. ve formě mezinárodní neziskové organizace s působností na území České republiky a Slovenské republiky.

Guvernér

Guvernér (DG – District Governor) je statutární zástupce distriktu, jako spolku registrovaného dle platné legislativy v ČR a SR, jeho vrcholný reprezentant, a současně představitel celého světového společenství Rotary International v daném distriktu.

Je navrhován z řad aktivních rotariánů, kteří se již dříve osvědčili v práci distriktního týmu nebo jako asistenti guvernéra. Volen je pro roční funkční období na Světovém kongresu RI delegáty nominovanými z rotary klubů.

Při plnění jeho úkolů mu napomáhá poradní výbor guvernéra, regionální asistenti, sekretář distriktu a členové tematicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Jako základní oficiální nástroj pro komunikaci s členy v klubech, činovníky klubů mu slouží tzv. Dopisy guvernéra, které vydává každý měsíc.

JUDr. Katarína Čechová

JUDr. Katarína Čechová
RC Bratislava International

Guvernér distriktu

2023/2024

Budoucí guvernéři

Mgr. Josef Melecký

Mgr. Josef Melecký
RC Ostrava International

Guvernér distriktu

2024/2025

Ing. Jan Bílek

Ing. Jan Bílek
RC Jičín - Nymburk

Guvernér distriktu

2025/2026

Bývalí guvernéři

George J. Podzimek

George J. Podzimek
RC Praha Staré Město

Guvernér distriktu

2022/2023

Ing. Jaroslav Šuranský, CSc. MBA

Ing. Jaroslav Šuranský, CSc. MBA
RC Zlín

Guvernér distriktu

2021/2022

Ing. Gabriel Vjeszt

Ing. Gabriel Vjeszt
RC Rožňava

Guvernér distriktu

2020/2021

MUDr. Ilja Chocholouš

MUDr. Ilja Chocholouš
RC Praha City

Guvernér distriktu

2019/2020

Ing. Zdeněk Michálek

Ing. Zdeněk Michálek
RC Ostrava

Guvernér distriktu

2018/2019

Ing. Július Tomka, PhD.

Ing. Július Tomka, PhD.
RC Banská Bystrica

Guvernér distriktu

2017/2018

Štěpán de Wolf

Štěpán de Wolf
RC Cheb/Eger

Guvernér distriktu

2016/2017

Ing. Vladimír Adámek

Ing. Vladimír Adámek
RC Ostrava

Guvernér distriktu

2015/2016

JUDr. Jozefa Poláková

JUDr. Jozefa Poláková
RC Košice

Guvernér distriktu

2014/2015

Mgr. Irena Brichta

Mgr. Irena Brichta
RC Prague International

Guvernér distriktu

2013/2014

Ing. Bc. Alexander Turkovič

Ing. Bc. Alexander Turkovič
RC Brno

Guvernér distriktu

2012/2013

Doc. Ing. Tomáš Lang, PhD.

Doc. Ing. Tomáš Lang, PhD.
RC Nové Zámky

Guvernér distriktu

2011/2012

Ing. arch. Martin Timr

Ing. arch. Martin Timr
RC České Budějovice

Guvernér distriktu

2010/2011

Ing. et Bc. František Ryneš

Ing. et Bc. František Ryneš
RC Třebíč

Guvernér distriktu

2009/2010

JUDr. Jozefa Poláková

JUDr. Jozefa Poláková
RC Košice

Guvernér distriktu

2008/2009

Ing. Petr Jan Pajas

Ing. Petr Jan Pajas
RC Praha City

Guvernér distriktu

2007/2008

Ing. Roman Gronský

Ing. Roman Gronský
RC Olomouc

Guvernér distriktu

2006/2007

Ing. Otakar Veselý

Ing. Otakar Veselý
RC Český Krumlov

Guvernér distriktu

2005/2006

MUDr. Viktor Príkazský

MUDr. Viktor Príkazský
RC Poprad

Guvernér distriktu

2003/2005

Ing. Milan Roch

Ing. Milan Roch
RC Praha

Guvernér distriktu

2002/2003

MUDr. Stanislav Novák

MUDr. Stanislav Novák
RC Hradec Králové

Guvernér distriktu

2001/2002

MUDr. Ivan Belan

MUDr. Ivan Belan
RC Banská Bystrica

Guvernér distriktu

2000/2001

JUDr. Dobroslav Zeman

JUDr. Dobroslav Zeman
RC Plzeň

Guvernér distriktu

1999/2000

Asistenti guvernéra

Asistentky a asistenti guvernéra (ADG) jsou významnou složkou organizační struktury a realizace distriktních nebo meziklubových aktivit. Jsou to zkušení rotariáni, kteří během svého členství v Rotary prošli řadou významných pozic na klubové úrovni. Zajišťují kontakt mezi rotary kluby a vedením Distriktu 2240. Vystupují jako plnohodnotní zástupci guvernéra. 

Od vzniku Distriktu 2240 v roce 1999 se s jeho rozvojem regiony měnily co do struktury i co do počtu.V současné době působí asistenti guvernéra v rámci Distriktu 2240 v jedenácti regionech.

Jak kontaktovat asistenty guvernéra?

a) veřejnost prostřednictvím tiskového mluvčího nebo sekretáře Distriktu 2240
b) členové rotary naleznou kontakt v členské sekci

Ing. Radka Rajská

Ing. Radka Rajská
RC Prague International

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Praha

Pavel Strouhal

Pavel Strouhal
RC Telč

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Jižní Morava

Ing. Beáta Murková

Ing. Beáta Murková
RC Košice - Country

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Východné Slovensko

Ing. Edita Kučerová

Ing. Edita Kučerová
RC Písek

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Jižní Čechy

Ing. Ladislav Gáll

Ing. Ladislav Gáll
RC Nitra

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Juhozápadné Slovensko

MUDr. Vlastimil Pustina

MUDr. Vlastimil Pustina
RC Uherský Brod

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Střední Morava

Ing. Jan Ženatý

Ing. Jan Ženatý
RC Ostrava

Asistent guvernéra 2023/2024

oblast Severní Morava

Ing. Radoslav Simon

Ing. Radoslav Simon
RC Bratislava International

Asistent guvernéra 2021/2024

oblast Západné Slovensko

Ladislav Radoš

Ladislav Radoš
RC Banská Bystrica

Asistent guvernéra 2021/2024

oblast Stredné Slovensko

Ing. Milan Machovec

Ing. Milan Machovec
RC Most

Asistent guvernéra 2020/2024

oblast Západní Čechy

Josef Šejvl

Josef Šejvl
RC Hradec Králové

Asistent guvernéra 2020/2024

oblast Severní a Východní Čechy

Distriktní výbory

Výbor pro rozvoj členské základny a zakládání klubů

Předseda
IPDG George J. Podzimek, (RC Praha - Staré Město)

Místopředseda
Robert Bečica (RC Piešťany)

Výbor pro Alumni

Předsedkyně
PDG Irena A. Brichta, PDG (RC Prague International)

Místopředsedkyně
Alexandra Bernáthová (RC Nitra Harmony)

Finanční výbor

Předseda
Vladimír Jandík (RC České Budějovice)

Místopředseda
Štefan Kabát (RC Košice)

Výbor pro pravidla a postupy

Předseda
PDG Petr Jan Pajas (RC Praha City)

Místopředseda

Výbor Nadace Rotary

Předseda
Hana Gamrot (RC Prague International)

Místopředseda

Výbor pro profesní službu a etiku

Předseda

PDG Ilja Chocholouš, PDG (RC Praha City)

Místopředseda
Vojtěch Pražma, (RC Liberec - Jablonec)

Výbor pro službu mládeži

Předseda

DG George J. Podzimek (RC Praha Staré Město(

Místopředseda

Blažena Mačáková (RC Přerov)

Výbor pro Rotary program mezinárodní výměny mládeže

Předseda
DGE Katarína Čechová (RC Bratislava International)

 

Insignie

Generační poselství

Pražská Staroměstská radnice pamatuje řadu návštěv rotariánů, ať už menšího významu, nebo i těch, kdy primátoři hlavního města Prahy přijímali k setkání a rozhovoru prezidenty Rotary International při návštěvách Prahy v rámci jejich evropských misí. Bylo tomu tak v předválečném i poválečném období, děje se tak i v současnosti.

Poselství vytesané latinsky nad novorenesančními okny Sněmovního sálu pražské Staroměstské radnice, se na návrh prvního guvernéra Dobroslava Zemana PDG, (RC Plzeň), stalo trvalým mottem Rotary Distriktu 2240.

"Dignitatis memores, ad optima intenti" - "Vědomi si svého důstojenství, konáme to nejlepší."

Smyslem tohoto poselství se od roku 1999 trvale řídí rotariánky i rotariáni Distriktu 2240.

Řetěz guvernéra distriktu
Vlajka distriktu