Exkurzia na Vodnom diele Gabčíkovo

18. 5. 2024 | Nitra

V sprievodnom programe Dištriktovej konferencie 2024 v Bratislave sa uskutočnila exkurzia účastníkov konferencie a priateľov Rotary na Vodnom diele Gabčíkovo VDG. Spolu 31 záujemcov z 11 Rotary a Rataract klubov dištriktu malo možnosť komplexnej prehliadky unikátneho vodného diela na Dunaji.

Výklad k histórii a súčasnosti výstavby a prevádzky vodných stavieb veľmi podrobne a zrozumiteľne podal súčasný splnomocnenec vlády pre výstavbu a  prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros pán Andrej Kasana. Výklad doplnil o aktuálny stav a možné riešenia technicko – právneho sporu s Maďarskou republikou. Nasledovala prehliadka strojovne vodnej elektrárne s vodnými turbínami a riadiacej veže plavebných komôr. Doprovod nám robil riaditeľ prevádzky vodných elektrární VDG a vodného diela Žilina pán A. Ilka a riaditeľ vodohospodárskej prevádzky VDG Povodia Dunaja pán A. Švec. V informačnom centre sme si ešte pozreli film k histórii výstavby, významu vodného diela z hľadiska povodňovej ochrany, zabezpečenia plavby, výroby elektrickej energie z čistého, obnoviteľného zdroja, rozvoja turistiky a športu v priľahlom území. Výstavbou vodného diela sa zabezpečili preukázateľne lepšie podmienky pre zásobovanie ramennej sústavy Dunaja. Vybudovaním Hrušovskej zdrže v Čunove  a prívodného kanála k plavebným komorám a k elektrárni na stupni Gabčíkovo sa vytvorili podmienky na bezpečný prechod povodňových prietokov nad 10 000 m kubických a zároveň sa chráni územie pod Bratislavou. Výroba z vodných elektrární na Dunaji pokrýva cca 8 % spotreby elektriny na Slovensku. Náš trip pokračoval prehliadkou nápustného objektu do ramennej sústavy a malej vodnej elektrárne v Dobrohošti. V jedinečnom prostredí poloostrova, v oblasti prehradenia Dunaja v Čunove, sa nachádza dnes už svetoznáma Galéria moderného umenia Danubiana DANUBIANA. Výklad k histórii vzniku a k 24 ročnej činnosti sme dostali od zakladateľa galérie a jej riaditeľa pána V. Polakoviča. Jeho oddanosť umeniu, kráse a entuziazmus sú inšpiratívne. Po prehliadke galérie sme ukončili exkurziu v ramennej sústave Dunaja na maďarskej strane obedom v typickej čárde SÁRI CSÁRDA v obci Dunakiliti. Vďaka mimoriadnej odbornej fundovanosti našich sprievodcov sme získali množstvo nových poznatkov. S úctou a obdivom sme si spomenuli na tvorcov vodného diela prof. E. Danišoviča a prof. E. Mosonyiho a samozrejme na  odvážneho vodohospodára, ktorý uviedol vodné dielo do prevádzky – pána Júliusa Bindera.

Ladislav Gáll, RC Nitra, ADG pre juhozápadné Slovensko