Cena Tomáše J. Bati pro náš klub

25. 5. 2024 | Písek

Na distriktní konferenci v Bratislavě byla současnou guvernérkou Distriktu 2240 paní Katarinou Čechovou udělena našemu klubu cena Tomáše J. Bati za zásluhy.