Konference ETIKA

Správce projektu Ostrava
Trvání 5. 12. 2012

Zorganizoval RC Ostrava společně s HM PARTNERS cílem přispět k porozumění současných problémů a inspirovat k činům.

Poslání konference je přispět k hlubšímu porozumění současné situaci ve společnosti a inspirovat se ke konkrétním činům vedoucím ke zlepšování kultury života a podnikání v České i Slovenské republice.

Impulsem pro uspořádání konference byla jednak výzva CSR Europe k budování ENTERPRISE2020 – dlouhodobě udržitelného podniku, založeného na širokém partnerství při transparentním podnikání, ale především požadavky řady podnikatelů a členů Rotary klubů volající po konkrétních akcích zlepšujících současnou situaci.
Konference je reakcí na tyto požadavky a navazuje na úspěšné konference připravené Rotary distriktem 2240 v letech 2005 a 2009.
Nyní je akce připravována ve spolupráci s Rotary kluby v Ostravě, Frýdku Místku a ve Zlíně, s organizační podporou společnosti HM PARTNERS s.r.o.
Výtěžek konference bude věnován na rozvoj etické výchovy a realizaci projektu na vymýcení dětské obrny Polio Plus.

Konference se koná dne 5.12.2012
na zámku v Kuníně u Nového Jičína, Česká republika,
jako součást oslav 250. výročí narození hraběnky Marie Walburgy, která již v 18. století ve svém výchovném ústavu v zámku Kunín vyučovala etice.

Vystoupení proběhnou v rámci 4 základních bloků:

1.Člověk a jeho etický potenciál

2.Podnikání a jeho vliv na etiku společnosti

3.Stát a jeho role v rozvoji transparentního podnikání

4.Cesty k udržitelnému rozvoji

 

Program konference

Cíle konference:

oUkázat, že etika je aktuálním a komplexním tématem a že její uplatňování přispívá ke zlepšování kultury života i podnikání a tím napomáhá trvale udržitelnému rozvoji

oPřispět k rozvoji etického podnikání v ČR i ve světě v době ekonomické nestability

oProdiskutovat hlavní problémy spojené s uplatňováním etického chování a nastínit možnosti jejich řešení v kontextu udržitelného rozvoje

oUkázat dobré a fungující příklady toho, že se etické chování dlouhodobě vyplácí

oPřispět k seznámení veřejnosti s Rotary a jeho aktivitami v rozvoji profesní etiky

oPoukázat na možnosti Rotary a Etického fóra ČR při šíření myšlenek etického podnikání

oZískat prostředky pro rozvoj vzdělávání v oblasti etiky a na podporu projektu Polio Plus

 

Záštitu nad konferencípřevzali:
o PaeDr. Alena Gajdůšková - místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

oIng. Bc. Alexandr Turkovič – guvernér distriktu 2240, Česká a Slovenská Republika

oPast guvernéři distriktu 2240- Ing. Tomáš Lang, PhD a Ing. František Ryneš

 


Program a řečníci :

oPrezence (8:00 – 8:45)

oZahájení, přivítání hostů a jejich zdravice (9:00 – 9:15)

oOdkaz hraběnky Marie Walburgy (9:15 – 9:30)
PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín

1.Tematický blok - Člověk a jeho etický potenciál

oHledáme kořeny etiky - Křesťanství a jeho vliv na vývoj společnosti (9:30 – 9:50)
ThDr. Josef Hromádka - Rotary Club Ostrava

oVývojová psychologie a etika (9:50 – 10:10)
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., přední český vývojový psycholog

oEtika ve školách aneb Začínejme u mladé generace (10:10 – 10:30)
Mgr. Milada Kaďůrková, prosfesorka VOŠ Havířov

oPřestávka na kávu a občerstvení (10:30 – 11:00)

 

2.Tematický blok – Podnikání a jeho vliv na etiku společnosti

oSociální kapitál a důvěra(11:00 -11:20)
Profesor, PhDr. Jan Keller, CSc. – Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita

oEtika v evropském automobilovém průmyslu (11:20 – 11:40)
Dr. Ing. Vratislav Kulhánek, ředitel společnosti Industrial Advisors s.r.o.

oCelospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku (11:40 – 12:00)
Ing. Libor Láznička, Ph.D., generální ředitel Barum Continental spol.s r.o.

oEtika ve výrobě železa a oceli (12:00 – 12:20)
Doc.Ing. Jiří Cienciala CSc., člen dozorčí rady TŽ a.s. a rektor Vysoké školy podnikání, Ostrava

oPřestávka na oběd (12:30 – 14:00)

 

3.Tematický blok - Stát a jeho role v rozvoji transparentního podnikání

oTradice versus moralizace - utváření etického prostředí státu (14:20 – 14:40)
Mgr. Magdaléna Vášáryová – poslankyně Národní rady SR, národní umělkyně

oTransparentné mesto – konkrétní příspěvek k rozvoji etikyí (14:40 – 15:00)
Mgr. Jozef Petráš - Senior Project Manager, mesto Martin, SR

oNa aktuální téma  Podnikatelské aktivity v bojhi s korupcí (15:00 – 15:20)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen představenstva AGROFERT HOLDING a.s.

oPřestávka na kávu a občerstvení (15:20 – 15:40)

 

4.Tematický blok – Cesty k udržitelnému rozvoji

oEtické fórum ČR a jeho konkrétní aktivity (16:00 – 16:20)
Ing. Milan Lášek, CSc. – předseda Etického fóra

oJunák – Svaz skautů a skautek ČR a jeho příspěvek k rozvoji Etiky(15:40 – 16:00)
Ing. Josef Výprachtický, starosta Junáka ČR

oRole Rotary v rozvoji etiky (16:20 – 16:40)
ThMgr. Milan Klapetek, člen RC Brno City, odborný asistent VUT Brno
Ing. Tomáš Lang Ph.D. - pastguvernér D 2240 ČR a SR

oShrnutí a závěry konference (16:40 – 17:00)

Doprovodný program:
Pro zájemce večerní prohlídka zámku s výkladem
Společná večeře pořádajících Rotary klubů a hostů (18:00-20:00)
Představení aktivit Rotary, Junáka – svazu skautů a skautek ČR,Etického Fóra ČR aFóra Vědomého Businessu.
Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s., Etického Fóra ČR
Člověka v tísni a Shalom for Uganda.


Některé přednášky a projevy, a také fotografie z konference, která proběhla v roce 2009 připomínáme na této stránce níže.

Jak o konferenci v roce 2009 referovala Česká televize shlédněte v archivu ČT.